Strona główna » Doktoranci » Ogłoszenia » Zasada prawidłowego opisywania faktur

Zasada prawidłowego opisywania faktur

Zasada prawidłowego opisywania faktur:

1. Krótkie uzasadnienie poniesionych kosztów.

2. Jeżeli koszt jest uzasadniony wtedy na dokumencie powinna znaleźć się formuła, że jest to wydatek zrealizowany na potrzeby prowadzonych badań celowych (podać tytuł zadania badawczego).

3. Na dokumentach powinno być wpisane źródło finansowania oraz podpis Prodziekana ds. Nauki.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.