Strona główna » Doktoranci » Przewody doktorskie » Obrony prac doktorskich

Obrony prac doktorskich

Współczesne próby naturalistycznego ujęcia doświadczeń mistycznych. Analiza krytyczna

12.12.2017

dr hab. Maciej Witek, prof. US - promotor

mgr Paweł Kordula

Obrona: 5 stycznia 2018 r.

Stopień nadano: 18 stycznia 2018 r.

więcej

Znaczenie polityczne symboliki organizacji neonazistowskich w Republice Federalnej Niemiec

27.09.2017

dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US - promotor

mgr Sławomir Ozdyk

Obrona: 25 października 2017 r.

Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.

więcej

Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Republiki Turcji

27.09.2017

dr hab. Jarosław Piątek, prof. US - promotor

dr Fuad Jomma - promotor pomocniczy

mgr Piotr Mszyca

Obrona: 12 października 2017 r.

Stopień nadano: 19 października 2017 r.

więcej

Człowiek w ujęciu Swamiego Vivekanandy. Tradycja a nowoczesność.

21.09.2017

dr hab. Jerzy Kochan, prof. US - promotor

mgr Marta Kaszubowska

Obrona: 17 października 2017 r.

Stopień nadano: 16 listopada 2017 r.

więcej

Stosunek władz administracyjnych do średniowiecznego dziedzictwa architektury i urbanistyki na Pomor

02.06.2017

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - promotor

mgr Arkadiusz Małecki

Obrona: 21 czerwca 2017 r.

Stopień nadano: 22 września 2017 r.

więcej

Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947-1990

21.04.2017

dr hab. Adam Makowski, prof. US - promotor

dr Tomasz Ślepowroński - promotor pomocniczy

mgr Zofia Fenrych

Obrona: 25 maja 2017 r.

Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

więcej

Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w l

10.04.2017

dr hab. Tomasz Zimny - promotor

dr Paweł Popek - promotor pomocniczy

mgr Anna Kowalik-Conder

Obrona: 15 maja 2017 r.

Stopień nadano: 27 czerwca 2017 r.

więcej

Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych

10.02.2017

prof. dr hab. Barbara Kromolicka - promotor

mgr Anna Linka

Obrona: 28 lutego 2017 r.

Stopień nadano: 9 marca 2017 r.

więcej

Działania zbrojne Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie na przykładzie I Batalionu Oddziałów Hrubi

08.12.2016

dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US - promotor

dr Barbara Patlewicz - promotor pomocniczy

mgr Szymon Solak

Obrona: 12 stycznia 2017 r.

Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

więcej

Książę Jan Fryderyk i jego dwór.

08.12.2016

prof. dr hab. Radosław Gaziński - promotor

mgr Monika Ogiewa-Sejnota

Obrona: 12 stycznia 2017 r.

Stopień nadano: 12 stycznia 2017 r.

więcej