Strona główna » Doktoranci » Regulamin

Regulamin

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci/Regulamin_studiów_doktoranckich_30.03.2017.pdf

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 http://www.doktoranci.usz.edu.pl/attachments/article/233/Regulamin%20studi%C3%B3w%20doktoranckich.pdf

Indywidulana organizacja studiów doktoranckich (IOS) - uchwała Rady Wydziału Humanistycznego

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Regulaminie studiów doktoranckich  http://www.whus.pl/files/whus/doktoranci%202014/korekta_regulaminu.jpg

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry