Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Filozofii » Aktualności » Kognitywistyka komunikacji - nowy kierunek studiów w IF US!

Kognitywistyka komunikacji - nowy kierunek studiów w IF US!

Od października br. w Instytucie Filozofii rusza nowy kierunek studiów: kognitywistyka komunikacji. Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką kieunku.

Kognitywistyka komunikacji - nowy kierunek studiów w Instytucie Filozofii US

 

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego lub, dokładniej, budowa empirycznie trafnych modeli poszczególnych funkcji mentalnych: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga oryginalnej integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa.

Krótko mówiąc, kognitywistyka jest nauką interdyscyplinarną. Budowane przez nią modele znajdują zastosowanie w praktyce: korzysta się z nich tworząc strony internetowe i inne formy przekazu „łatwo przemawiające do umysłu”, projektując urządzenia zapewniające sprawną obsługę komputera, stymulując prawidłowy rozwój zdolności poznawczych i językowych dziecka, wspomagając rehabilitację osób cierpiących na upośledzenia władz poznawczych oraz konstruując protezy kognitywne przejmujące funkcje uszkodzonych fragmentów układu nerwowego.

Początki interdyscyplinarnych badań nad umysłem sięgają lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Pierwszy instytut kognitywistyki — znany Department of Cognitive Science z California University w San Diego — powstał w 1986 roku. Dziś większość wiodących uczelni amerykańskich i europejskich prowadzi własne programy magisterskie i doktoranckie z nauk o procesach poznawczych. Grono ośrodków akademickich oferujących studia kognitywistyczne stale rośnie. Dziś dołącza do nich Uniwersytet Szczeciński!

Absolwent studiów na kierunku kognitywistyka komunikacji będzie miał rozbudowaną wiedzę o poznawczych i kulturowych uwarunkowaniach skutecznej interakcji komunikacyjnej — językowej, symbolicznej, wizualnej itp. — ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wykorzystującej nowoczesne, interaktywne narzędzia informacyjne. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzysta w praktyce: projektując strony internetowe, organizując pracę zespołów projektowych, dostosowując formy przekazu językowego i wizualnego do poznawczych i kulturowych uwarunkowań odbiorców, wspomagając rehabilitację osób cierpiących na upośledzenia władz poznawczych i językowych, prowadząc w sposób twórczy własną działalność gospodarczą.

Przykładowe przedmioty:

 • wprowadzenie do kognitywistyki,
 • modele umysłu,
 • psychologia poznawcza,
 • teorie kompetencji komunikacyjnej,
 • tworzenie stron internetowych,
 • architektura informacji internetowej,
 • warsztaty z komunikacji internetowej,
 • warsztaty z organizacji badań naukowych i działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia:

 • w agencjach branży IT, agencjach reklamowych oraz internetowych serwisach informacyjnych jako architekt stron internetowych, project manager, social media manager, webdeveloper oraz copyrighter;
 • w firmach jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, a także jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych;
 • w organach administracji publicznej i samorządowej oraz placówkach naukowych (uczelnie, jednostki badawcze itp.) jako specjalista od organizacji pracy zespołów projektowych, badawczych oraz eksperckich;
 • w ośrodkach psychoterapeutycznych jako konsultant terapeuty osób cierpiących na upośledzenia poznawcze;
 • jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą polegającą, na przykład, na świadczeniu usług związanych z komunikacją internetową, przekazywaniem informacji, promocją, reklamą itp.

Więcej informacji o programie studiów oraz o ludziach, którzy będą go realizować, znajdziesz tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia naszego profilu na Facebooku z ciekawostkami kognitywistycznymi.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.