Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Filozofii » Aktualności » Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ (zgłoszenia do 25.02.2019 r.)

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ (zgłoszenia do 25.02.2019 r.)

Gorąco zachęcamy do skorzystania z wyjazdów stypendialnych Erasmus+. Mogą one dotyczyć odbycia studiów (semestr lub dwa semestry) na jednym z kilkudziesięciu  partnerskich uniwersytetów w Europie  lub zrealizowania za granicą praktyki zawodowej (również dla absolwentów). Mobilność studencka Erasmus+ daje cały szereg możliwości: od ciekawego wpisu CV, który może przykuć uwagę przyszłego pracodawcy, przez nabycie nowej wiedzy i umiejętności (w tym językowych), aż po lepsze poznanie i zrozumienie innych ludzi i kultur.

Co istotne, w odbyciu tej przygody niewątpliwie pomaga stypendium od Komisji Europejskiej (w zależności od kraju 400-500 euro miesięcznie, dodatkowo osoby pobierające stypendium socjalne od Uniwersytetu Szczecińskiego / niepełnosprawni studenci mają prawo do dodatkowego wsparcia z programu PO WER – nawet 3000 zł miesięcznie).

Rekrutacja na przyszłoroczne wyjazdy (w roku akademickim 2018/2019) trwa do 25 lutego 2019 r. (od 01-20 maja będzie organizowana jeszcze rekrutacja uzupełniająca). Jak zwykle ma ona charakter dwuetapowy. Na początku wskazujecie Państwo wybrany kierunek wyjazdu i składacie dokumenty, które są oceniane przez komisję wydziałową. Po uzyskaniu akceptacji, państwa wnioski przejmuje Dział Spraw Międzynarodowych (DSM) Uniwersytetu Szczecińskiego. To on odpowiada za weryfikację Państwa umiejętności językowych i ukończenie procedur związanych z podpisaniem umowy stypendialnej.

Rekrutacja na wyjazdy odbywa się poprzez system informatyczny DreamApply: https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

W związku z tym nie trzeba odręcznie wypełniać wniosków i umawiać się na rozmowy z koordynatorami, żeby złożyć dokumenty. Całością procesu rekrutacyjnego będziecie Państwo zarządzali on-line.

Częścią umowy stypendialnej jest dokument o Porozumienie o Programie Studiów (Learning Agreement, LA). Wskazuje ono wykaz przedmiotów wybranych do odbycia w uczelni przyjmującej oraz listę zastępowanych przedmiotów, które realizowalibyście Państwo podczas standardowych studiów w Szczecinie. Konsultując ze studentami zawartość LA koordynatorzy kierunkowi starają się osiągnąć jak najwyższy stopień zbieżności programowej. Dzięki temu praktyką jest, że po powrocie większość zrealizowanych zajęć jest uznawana i po zaliczeniu ewentualnych różnic i/lub niezdanych za granicą przedmiotów student ma w pełni zaliczony semestr studiów (nie kumulują się polskie i zagraniczne zaliczenia do zdobycia).

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronach DSM: http://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/

Raz jeszcze zachęcamy do wykorzystania tej  nadarzającej się szansy. W razie potrzeby służymy Państwu pomocą:

- koordynator wydziałowa ds. mobilności studentów dr Luiza Wojnicz-Smal (luiza.wojnicz@gmail.com),

- koordynator międzykierunkowy ds. mobilności studentów dr Mateusz Smolaga (mateusz.smolaga@usz.edu.pl).

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.