Historia

Instytut Filozofii US zaistniał w formie samodzielnej w listopadzie 1998 r., po rozdzieleniu dotychczasowego Instytutu Filozofii i Politologii na dwie odrębne jednostki (od roku 1985 do 1991 na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonowała Katedra Filozofii). Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Wacław Mejbaum. Od lutego 2003 do września 2016 roku Instytutem kierował prof.dr hab.Tadeusz Szubka.

Obecnie Dyrektorem Instytutu Filozofii US jest   dr hab. Maciej Witek, prof.US

Instytut zatrudnia 16 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych:

4 profesorów tytularnych,

5 profesorów US,

4 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego,

1 adiunkta ze stopniem doktora,

2 starszych wykładowców,

 

 

Tematyka badawcza

W Instytucie prowadzone są badania naukowe w zakresie następujacych tematów: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia nowożytna, filozofia współczesna, filozofia dziejów, epistemologia, ontologia, kognitywistyka, metodologia nauk, logika formalna, logika filozoficzna, teoria aktów mowy, semantyka, pragmatyka, semiotyka, filozofia kultury, aksjologia, metaetyka, etyka normatywna, etyka stosowana, filozofia religii.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry