Kierunki studiów

Działalność naukowa

Instytut Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego jest niewielką, choć aktywną jednostką badawczą. Zatrudnia 13 samodzielnych pracowników nauki, w tym 4 profesorów tytularnych, oraz 3 doktorów i 1 wykładowcę.

W Instytucie realizuje się lub niedawno zrealizowano 19 prestiżowych projektów badawczych, w tym 10 projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (7 w ramach programu OPUS, 3 w ramach programu PRELUDIUM oraz 2 w ramach programu FUGA), 5 projektów finansowanych ze środków MNiSW (2 projekty własne i 3 projekty promotorskie), 1 projekt finansowany ze środków FNP w ramach programu „Mistrz” oraz 1 projekt badawczy finansowany ze środków FWF Der Wissenschaftsfonds w ramach programu Einzelprojekte.

Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii US publikują w uznanych czasopismach z listy A MNiSW (Synthese, Agriculture and Human Values, Journal of Pragmatics, Argumentation, Language Sciences, Language and Communication, History and Philosophy of Logic, Frontiers in Psychology, Archives of Acoustics, Science of The Total Environment) oraz w wyróżniających się czasopismach z listy C MNiSW (Husserl Studies, Semiotica, Axiomathes, Philosophiques, Philosophia, Polish Journal of Philosophy, Poznań Studies in the Philosophy of Science and Humanities, Przegląd Filozoficzny, Filozofia Nauki, Diametros, itp.). Swoje doświadczenie badawcze zdobyli podczas zagranicznych staży naukowych finansowanych przez Fundację Fulbrighta (4 granty), Bednarowski Trust (4 granty), Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Science (1 grant), 
Organizację COST - Collaboration of Science and Technology (4 granty) oraz Alexander von Humboldt Stiftung (1 grant).

Realizowane kierunki studiów

Filozofia na Uniwersytecie Szczecińskim

Kognitywistyka na Uniwersytecie Szczecińskim

Filozofia, czyli "umiłowanie mądrości", to najstarsza nauka będąca matką wszystkich innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat. Potrzeba filozoficznego spojrzenia jest ciągle aktualna. Jeśli zależy ci na umiejętności racjonalnego argumentowania, chcesz ćwiczyć się w odważnym stawianiu trudnych pytań, pragniesz zdobyć wysokie kompetencje logiczne oraz umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów, jest to kierunek dla Ciebie. Dzięki filozofii zrozumiesz złożoność otaczającego cię świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniła i nadal zmienia bieg dziejów.

Dowiedz się więcej o naszym kierunku Filozofia (studia licencjackie I stopnia oraz magisterskie II stopnia).

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką o poznawczej i komunikacyjnej aktywności człowieka. Jej celem jest zrozumienie działania umysłu ludzkiego i jego zdolności: rozumowania, percepcji, pamięci, świadomości, emocji, wrażliwości moralnej, rozumienia języka itp. Realizacja takiego zadania wymaga integracji osiągnięć badawczych wielu dziedzin: psychologii, filozofii, logiki, informatyki, językoznawstwa, neurobiologii, antropologii, socjologii czy kulturoznawstwa. To wszystko znajdziesz na naszych multidyscyplinarnych studiach!

Zapraszamy na stronę naszego kierunku Kognitywistyka komunikacji (studia licencjackie I stopnia oraz magisterskie II stopnia).

www.kognitywistyka.usz.edu.pl
 

>> Zapisz się na studia! >> Zapisz się na studia!
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry