Struktura

Dyrektor Instytutu: dr hab. Maciej Witek, prof. US 

Z-ca Dyrektora Instytutu: dr Małgorzata Wrzosek

 

Zakład Epistemologii

Tematyka badawcza:

teoria prawdy i problem sceptycyzmu, teoria wiedzy i uzasadniania, teoria znaczenia i filozofia umysłu, internalizm i eksternalizm epistemiczny i semantyczny.

Skład zakładu:

prof. dr hab. Renata Ziemińska (Kierownik Zakładu)  >>>www                                                                             

dr hab. Karol Polcyn                                                                                                                                                             

dr hab.  Adriana Schetz, prof. US   >>>www

 

Zakład Etyki

Tematyka badawcza:

psychologia moralna (zagadnienie motywacji, racji do działania, spór internalizmu i eksternalizmu), metafizyka  i semantyka moralności (nonkognitywizm a kognitywizm, realizm i antyrealizm), metodologia etyki, utylitaryzm, współczesna  etyka brytyjska XX w., etyka stosowana.

Skład zakładu:

dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US (Kierownik Zakładu)  >>>www

dr Wacław Janikowski

dr hab.  Krzysztof Saja >>>www

 

Zakład Filozofii Kultury

Tematyka badawcza:

kultura a historia, epistemologia wolności,filozofia społeczna, filozofia polityki, demokracja-demokracje, polityka jako kultura, płeć, rasa, gender studies, historia kobiety, alterglobalizm, wizje świata postkapitalistycznego, filozoficzne źródła współczesnej Europy, uniwersytet-tradycja i przyszłość.

Skład zakładu:

dr hab. Jerzy Kochan, prof. US (Kierownik Zakładu)

 

Zakład Filozofii Nauki

Tematyka badawcza:

kognitywistyka (m.in. arytmetyka kognitywna, modularna teoria umysłu), teoria aktów mowy, teoria dialogu, semantyka, pragmatyka, logika filozoficzna.

Skład zakładu:

dr hab. Wojciech Krysztofiak (Kierownik Zakładu)  >>>www

dr hab. Maciej Witek, prof. US  >>>www

dr Małgorzata Wrzosek

 

Zakład Filozofii Przyrody i Bioetyki

Tematyka badawcza:

filozofia przyrody nieożywionej (istota i właściwości bytów materialnych, byty materialne jako systemy), filozofia przyrody ożywionej (biofilozofia), specyfika i problemy genezy życia, filozoficzne aspekty ewolucjonizmu. Bioetyka: technika a biologia, medycyna a biologia, biotechnologia a regulacje prawne, etyka a biologia, religia a biologia.

Skład zakładu:

dr hab. Wiesław Dyk, prof. US (Kierownik Zakładu)

 

Zakład Filozofii Współczesnej

Tematyka badawcza:

filozofia analityczna, współczesna epistemologia, hermeneutyka.

Skład zakładu:

prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Kierownik Zakładu)  >>>www

dr hab. Jaromir Brejdak, prof. US

 

Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej

Skład zakładu:

prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Kierownik Zakładu) >>>www

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski  >>>www

dr Ewa Kochan

 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry