Zakład Epistemologii

 dr hab. prof. US Renata Ziemińska


 

2009

Publikacje:                                                                                                                                                                         

1. Absolutism in Truth Theory and Philosophical Minimalism in the Lwov-Warsaw School, w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t.5, red. A. Horecka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, ss. 142-150.

2. Descartes` Meditations in the History of Scepticism, w: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric nr 15(28) 2009, s. 47-62.

3. Jedno czy wiele pojęć prawdy?, w: J. Jaskóła, A. Zomkowska (red.), Jedno i jedno-wiele. Podstawowe problemy ontologiczne. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 143-154.

4. Common Knowledge and Scientific Knowledge: Difference and Interdependence, w: D. £ukasiewicz, R. Pouivet (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 117-126.

5. Współczesne strategie dyskusji ze sceptycyzmem, w: A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.), Philosophiae itineria, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 143-156.

6. Wiedza potoczna i naukowa, w: R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyzszego, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2009, s. 55-66.

7. Dylematy moralne a teorie etyczne, Ethos, nr 85-86 (2009), s. 275-280.

8. Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy, Roczniki Filozoficzne, LVII, nr 1 (2009), s. 303-318.

Konferencje krajowe i zagraniczne:                                                                                                                       

1. Dyskusje ze sceptycyzmem w polskiej filozofii powojennej, referat na X Dni Filozofa, Szczecin 4 kwietnia 2009.

2. Dwie tradycje filozofii pierwszej i dwa filary ludzkiej wiedzy, referat na konferencji Jaka prima philosophia w XXI wieku?, Uniwersytet Śląski, Katowice 5-6 maja 2009.

3. Udział w Ogólnopolskim seminarium dla kierowników studiów doktoranckich. Studia doktoranckie - reguły kształcenia. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 24 kwiecień 2009.

Uczestnictwo w projektach badawczych:                                                                                  

1. Projekt badawczy własny "Historia sceptycyzmu" nr N N101 109137, umowa zawarta 15.09.2009.

2010

Publikacje:
1. Spójność starożytnego sceptycyzmu, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2010, nr 1, s. 147-163.

2. Samoświadomość i samowiedza, w: R. Poczobut, M. Miłkowski(red.), Przewodnik po filozofii umysłu, WAM Kraków 2010.

3. Analiza i Egzystencja nr 11 (2010), redakcja.

Konferencje krajowe i zagraniczne:
1. Referat "Inconsistency of Scepticism", Zlot Filozoficzny/Philosophical Rally, Łódź 7-9 maja 2010.

2. Referat "Pragmatyzm i sceptycyzm", William James. Filozofia bez definicji, Warszawa 31 maja-1 czerwca 2010.

3. Organizacja konferencji: Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii, Pobierowo 14-15 maja 2010.

4. Referat "Samoświadomość i samowiedza", Konferencja Kim jest człowiek? Gdańsk 23-24 września 2010.

5. Referat "Scepticism and Religious Belief. The Case of Sextus Empiricus" The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Bydgoszcz 7-9 września 2010.

Uczestnictwo w projektach badawczych:
1. Projekt badawczy promotorski "Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej" nr N N101 126438, umowa zawarta 19.03.2010.

dr hab. prof. US Arkadiusz Chrudzimski


 

2009

Publikacje:                                                                                                                                                                      

1. Sachverhalte, Objekte und Supervenienz. Brentano, Marty und Meinong, Brentano Studien, 12 (2006/9), 99-119.

2. Brentano, Marty, and Meinong on Emotions and Values, in: Beatrice Centi, Wolfgang Heumer (eds.) Values and Ontology, Frankfurt a. M.: Ontos-Verlag 2009, s. 171-189.

3. Teoria intencjonalności Rodericka Chisholma, Kwartalnik Filozoficzny, 37 (2009), Zeszyt 3, s. 75-86.

4. Husserl i Brentano, Przegląd Filozoficzny, 18 (2009), nr 4, s. 99-114.

5. A. Chrudzimski, T. Binder (red.), Franz Brentano, Schriften zur Sinnespsychologie (Sämtliche veröffentlichte Schriften, Bd. 2), Frankfurt a.M., Ontos-Verlag 2009, XXXI+224.

Konferencje krajowe i zagraniczne:                                                                                                                       

1. Wczesna filozofia matematyki Husserl, wykład na konferencji Edmund Husserl. W poszukiwaniu istoty rzeczy, Warszawa, UW, 15-16 maja 2009.

2. Varieties of Intentional Objects, wykład na 2009 Joint Session of the Aristotelian Society and Mind Association, University of East Anglia, Norwich, UK, 10-13 lipca 2009.

3. Intentional Objects, Meaning and Fiction (invited speaker), wykłąd na Ingarden: Ontology, Phenomenology, and the Arts, The Center for Semiotics, Aarhus University, Aarhus, Dania, 20 listopada 2009.

Uczestnictwo w projektach badawczych:                                                                                                             

1. Dyrektor samodzielnego projektu badawczego realizowanego w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Salzburskiego, fundowanego przez Fonds zur Förde-rung der Wissenschaftlichen Forschung (FWF, Austria) (projekt P 21040).

dr Karol Polcyn


 

2009

Konferencje krajowe i zagraniczne:                                                                                                                       

1. Conceivability Intuitions and the Intuition of Distinctness, referat na Zjeździe Towarzystwa Arystotelesowskiego i Stowarzyszenia Mind, Uniwersity of East Anglia, Norwich.

2. Udział w konferencji The Metaphysics of Consciousness, Uniwersytet w Edynburgu, lipiec 2009.

Staże naukowe:                                                                                                                                                           

1. Staż na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji w terminie luty-kwiecień 2009.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry