Zakład Filozofii Kultury

dr hab. prof. US Jerzy Kochan


 2009

Publikacje:
1. Redakcja numeru 22/23 "Nowej Krytyki".

2. Consumption: Between Terrorism and Connoisseurship, w: Capitalism and Capitalisms, red. J. Tittenbrun, 2009, s. 175-182.

3. Konsumpcja: między terroryzmem i znawstwem, "Edukacja Humanistyczna", nr 1/2009, s. 41-48.

Recenzje:
1. Recenzja pracy doktorskiej Krzysztofa Nowaka "Status pojęcia pracy we współczesnej filozofii i ekonomii. O aksjologicznej odmienności konceptualizowania pracy"/ promotor prof. dr hab. Anna Pałubicka/ Zakład Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, 2009, obrona październik 2009.

2. Recenzja wydawnicza periodyku "Idee i Myśliciele", tom "TOŻSAMOŚĆ-PODMIOT-KOMUNIKOWANIE", Kraków 2009.

3. Recenzja wydawnicza książki "Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania", praca zbiorowa pod red. prof. J. Tittenbruna.

Konferencje krajowe i zagraniczne:
1. Referat Klasy a transformacja ustrojowa w Polsce, konferencja "Podziały klasowe i nierówności społeczne - refleksje społeczne 20 lat po zmianie systemowej", Wrocław 20-21 marca 2009.

2. Referat Orientalizm i dyskurs postkolonialny w Polsce, konferencja "Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy", Pobierowo 6-10 maja 2009.

3. Referat Nieznany Inny, Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów, Wydział Humanistyczny US.

4. Orientalizajca po Polsku, wykład w ramach Pracowni Pytań Granicznych, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań.

Uczestnictwo w projektach badawczych:
1. Zaufanie społeczne: między wiedzą a praktykami, projekt badawczy nr N N116438837, finansowany ze środków KBN, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

2010

Publikacje:
1. Gramatyka miłości. Reaktywacja, red. M. Szczepaniak, w druku.

2. Е. Ж. Кохан, Историческая география идей и идеалов, /b:/ „Интеллигенция и идеалы, Москва 2010, c. 299-309.

3. Е. Ж. Кохан, „Интелигенция и собственность” / w:/„Интеллигенция b изменяющемся обществе”  2010 Үлaн-Удэ, str.61-64.

4. Prawica polska i polityka historyczna/ Die polnische Rechte und die Geschichtspolitik, w: Zeszyty Kulickie/Külzer Hefte, Deficyt demokracji czy zakłócenia reprezentacji?/ Demokratiedefizit oder repräsentationsstörung?, 7/2010, s. 102-119.

5. Czasopismo Nowa Krytyka 24-25/2010, redakcja.

Recenzje:
1. Recenzja wydawnicza książki "Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania", praca zbiorowa pod red. prof. J. Tittenbrun, Poznań WSHID, UAM.

2. Recenzja wydawnicza książki prof. Henryka Benisza "Karl Lowith a heglowski rozwój ducha w XIX wieku. Inspiracje filozoficzne", Opole 2010, Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski.

3. Recenzja pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Zbrzeznego "Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna", Warszawa 2010, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.

4. Recenzja wydawnicza kolejnego tomu periodyku "Idee i Myśliciele", AGH Kraków 2010.

Konferencje krajowe i zagraniczne:
1. „Интеллигенция и идеалы”, 2010 marzec 28-20 Москва, referat „ Историческая география идей и идеалов, /b:/, c. 299-309.

2. „Интеллигенция b изменяющемся обществе” 15-18июня 2010 Yлaн-Удэ, referat „Интелигенция и собственность”.

3. “Freedom and Interpellation  or about freedom according to the spirit of Louis Althusser”. “European Philosophy After the Epistemological Break”  16 – 20. IX . 2010, Pobierowo.

Uczestnictwo  wprojektach badawczych:
1. Zaufanie społeczne: między wiedzą a praktykami, projekt badawczy nr N N116438837, finansowany ze środków KBN, Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

mgr Michał Sokolski


 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry