Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Filozofii » Pisma naukowe / Publikacje » Zakład Filozofii Współczesnej

Zakład Filozofii Współczesnej

dr hab. prof. US Ireneusz Ziemiński


2009

Publikacje:

1. Konsumpcja jako sposób ludzkiego istnienia - uwagi filozofa, Edukacja Humanistyczna, 2009, nr 1 (20), ss. 33-40.

2. Wolność Adama, czyli o stawaniu się człowiekiem, w: M. Grabowski, A. Słowikowski (red.), Antropologia Filozoficzna - inspiracje biblijne, Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń 2009, s. 47-69.

3. Czy śmierć jest karą za grzech?, NURT, nr 43 (2009), t. 125, s. 320-358.

4. Żyj szczęśliwie! Uwaga na marginesie Wittgensteina, w: J. Bremer, J. Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein "przydzielony do Krakowa"/"Krakau zugeteilt", Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM: Kraków 2009, s. 545-560.

5. Lebe glücklich! Eine Randbemerkung zu Wittgenstein, przeł. J. Bremer w: J. Bremer, J. Rothhaupt (red.), Ludwig Wittgenstein "przydzielony do Krakowa"/"Krakau zugeteilt", Wyzsza Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM: Kraków 2009, s. 561-577.

6. Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu uniwersyteckim, Ethos nr 22(2009), nr 1-2 (85-86), s. 70-78.

7. O samotności umierania. Uwagi na marginesie Pascala, w: A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.), Philosophiae itineria, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 105-122.

konferencje krajowe i zagraniczne:

1. Nauczyciel jako mistrz i wychowawca, referat na konferencji Etyka nauczyciela, czerwiec 2009, KUL, Lublin.

2. Samobójstwo jako grzech elementarny, referat na konferencji miedzynarodowej: Współczesna filozofia religii - myśl anglosaska, Kraków, 12-14 listopada 2009, PAT.

3. Człowiek jako istota śmiertelna: na marginesie encykliki Fides et Ratio, referat na konferencji: 10-lecie wizyty Jana Pawła II w Bydgoszczy, UKW, Bydgoszcz, maj 2009.

4. Filozofia jako meditatio mortis, Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, marzec 2009.

 

dr hab. prof. US Jaromir Brejdak


2009

Konferencje krajowe i zagraniczne:

1. Czy Heidegger był etykiem? referat na konferencji: Dziedzictwo współczesnej etyki, Poznań 2009

2. Charles Tylor - religijne żródła tożsamości, referat na konferencji międzynarodowej: Współczesna filozofia religii - myśl anglosaska, Kraków, 12-14 listoda 2009, PAT.

 

dr Krzysztof Hubaczek


2009

Publikacje:

1. Phillips Dewi Zephaniah, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10, ss. 330-332.

2. Williama Rowe`a bayesiański argument ze zła przeciwko istnieniu Boga. Próba analizy i oceny, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXVI, z. 4, 2008, ss. 65-84.

Konferencje krajowe i zagraniczne:

1. P. Drapera argument ze zła przeciwko istnieniu Boga - analiza krytyczna, referat na konferencji międzynarodowej: Współczesna filozofia religii - myśl anglosaska, Kraków, 12-14 listopada, PAT

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry