Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Filozofii » Pisma naukowe / Publikacje » Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej

Zakład Ontologii i Filozofii Analitycznej

prof. dr hab. Tadeusz Szubka


2009

Publikacje:

1. Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, ss. 272 (seria: "Monografie na Rzecz Nauki Polskiej"); wyd. 2 broszurowe, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 2009, ss. 260 ("Acta Universitatis Wratislaviensis" no. 3188).

2. Współczesne postacie sporu o realizm, Kwartalnik Filozoficzny, 37 (2009), z. 3, s. 89-107.

3. Neopragmatyzm jako nurt filozofii współczesnej, w: Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana Profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego, pod red. R. Kleszcza, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2009, s. 263-271.

4. W kierunku nowej metodologii filozofii. Konferencja Centrum Arché w Uniwersytecie St Andrews, Ruch Filozoficzny 66(2009) nr 2.

5. Pragmatic Constraints of Meaning: An Inferentialist Approach, Semiotica.

6. O doniosłości historii filozofii dla filozofii. Argumenty Alasdaira MacIntyre`a i Charlesa Taylora, w: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie Krynickiej, pod red. A. Pacewicza, A. Olejarczyka, J. Jaskółę, Wrocław, Biblikoteka SPW 2009.

Konferencje krajowe i zagraniczne:

1. On the Very Idea of Brandom`s Pragmatism, referat na międzynarodowych warsztatach Towards Analytic Pragmatism, University of Genoa, Doctoral School of Human Sciences, Departament of Philosophy, 19-23 kwiecień 2009.

2. Udział w konferencji z metodologii filozofii, University of St Andrews, Arché: Philosophical Research Centre of Logic, Language, Metaphysics and Epistemology, 25-27 kwiecień 2009.

3. Współczesny naturalizm filozoficzny i jego odmiany, referat na konferencji "Problemy naturalizmu etycznego", Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii, Zakład Etyki, 12-13 maja 2009.

4. Rorty on Analytic Philosophy: Radical Break or Partial Continuity? referat na dorocznej konferencji brytyjskich towarzystw filozoficznych (The Joint Session of the Aristotelian Society and the Mind Association), University of East Anglia, 1-12 lipca 2009.

5. Komentarze do referatu plenarnego prof. R.B. Brandoma na konferencji "Rorty and the Mirror of Nature", University of London, SAS, Institute of Philosophy, 6 listopad 2009.

6. Filozofia analityczna a pragmatyzm, wykład specjalny w ramach cyklu zorganizowanego przez "Studia Philosophica Wratislaviensia" i Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 8 grudnia 2009.

Staże naukowe:

1. Staż i kwerendy naukowe w University of Glasgow, Department of Philosophy, 21 czerwiec-3 sierpień 2009.\

Uczestnictwo w projektach badawczych:

1. Neopragmatyzm jako próba transformacji filozofii analitycznej, grant własny (kierownik i jedyny wykonawca) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008-2010), nr N N101 317234.

2. Udział w grancie Semantyka i pragmatyka zdań, filozofia języka i jego meta-filozofia, kierowanym przez Prof. dra hab. Jerzego Pelca i finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr N N101 410835.

 

dr Adriana Schetz


2009

Publikacje:

1. O paradoksie irracjonalności , Przegląd Filozoficzny, Nowa Seria, R. 18, 2009, nr 2 (70), ss. 235-48.

2. Moralność, psychoanaliza, naturalizm. Kant i Freud o motywacji moralnej, Analiza i Egzystencja, nr 11, Szczecin 2009, w druku.

3. Czy ujecie percepcji przez Tadeusza Czeżowskiego jest przestarzałe, Ruch Filozoficzny, nr 4

Konferencje krajowe i zagraniczne:

1. Udział w konferencji The Varietes of experience, Glasgow 7-8 VII 2009.

2. Udział w konferencji The Joint Session of the Aristotelian Society w Norwich, 10-12 VII 2009, Norwich, UK.

3. Moralność, psychoanaliza, naturalizm. Kant i Freud o motywacji moralnej, referat na konferencji Problemy naturalizmu etycznego, Pobierowo, maj 2009.

4. Udział w konferencji Workshop on Practical intelligence, Berlin 27-30 maj 2009.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry