Pracownicy

dr Wacław Janikowski

27.03.2013
więcej

prof. dr hab. Renata Ziemińska

27.03.2013

http://zieminska.whus.pl

więcej

dr hab. Maciej Witek, prof. US

27.03.2013
więcej

dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US

08.03.2013
więcej

dr hab. Krzysztof Saja

05.09.2012

Pracuję na stanowisku adiunkta w Zakładzie etyki Instytutu Filozofii od 2006 roku. Zajmuję się głównie metaetyką oraz etyką normatywną, przede wszystkim semantyką i metafizyką moralności oraz etycznym konsekwencjalizmem.

więcej