Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Materiały dla studentów » Przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Przystąpienie do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego dla studentów studiów Iº jest złożenie w dziekanacie:
1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy dyplomowej
  – zbindowanej
  – dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  – zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  – posiadającej na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  – z podpisanym oświadczeniem
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. obiegówki
6. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu
7. wydrukowane z konta e-dziekanatu oświadczenie do Akademickiego Biura Karier.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego dla studentów studiów IIº i jednolitych magisterskich jest złożenie w dziekanacie:
1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy magisterskiej
  – zbindowanej
  – dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  – zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  – posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  – z podpisanymi oświadczeniami
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. legitymacji studenckiej
6. obiegówki
7. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu
8. wydrukowane z konta e-dziekanatu oświadczenie do Akademickiego Biura Karier.

W/w  dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry