Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Oferta dla kandydatów

Oferta dla kandydatów

Pedagogika: profil praktyczny - studia pierwszego stopnia

Pedagogika: profil praktyczny - studia drugiego stopnia

Pedagogika: profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia

Pedagogika: profil ogólnoakademicki - studia drugiego stopnia

 

Nowy Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 

NOWY KIERUNEK: ANIMACJA KULTURY

Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna kształcenie na nowym kierunku – Animacja kultury. Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia gwarantują uzyskanie profesjonalnych kwalifikacji do pracy w zawodzie animatora kultury, z uwzględnieniem managementu artystycznego, organizacji aktywności wolnoczasowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Oprócz wykładów, ćwiczeń, lektoratów, seminariów studenci realizują w toku kształcenia różnorodne warsztaty artystyczne, projekty kulturalne, zajęcia metodyczne, praktyki zawodowe pod kierunkiem nauczycieli akademickich oraz doświadczonych praktyków, korzystając z bazy dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym Akademickiego Centrum Kultury, a także współpracując z różnymi instytucjami kultury.

Więcej informacji w załączeniu.

                                                                                                                

Studiuj razem z nami...  

 

Studia pierwszego stopnia:

1. Kierunek Pedagogika

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (profil praktyczny)
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I RESOCJALIZACYJNA (profil ogólnoakademicki)
 • PEDAGOGIKA ELEMENTARNA I INTEGRACYJNA (profil praktyczny)

2. Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną

Specjalności:

 • EDUKACJA MUZYCZNA 
 • EDUKACJA PLASTYCZNA

3. Kierunek Pedagogika Specjalna

Specjalności:

 • EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI (profil praktyczny)
 • LOGOPEDIA SZKOLNA I PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI (profil praktyczny)

4. Kierunek Praca Socjalna

 

Studia drugiego stopnia:

1. NOWY Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną

Specjalności:

 • KULTURA REGIONU
 • DZIECIĘCE DZIAŁANIA TWÓRCZE

2. Kierunek Pedagogika

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA (profil praktyczny)
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA I RESOCJALIZACYJNA (profil ogólnoakademicki)
 • PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (profil ogólnoakademicki)
 • PEDAGOGIKA SZKOLNA (profil ogólnoakademicki)
 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI (profil ogólnoakademicki)

 

Studia Doktoranckie:

Pedagogika

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

http://pedagogikakierunki.whus.pl

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry