Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Oferta dla kandydatów » Pedagogika: profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia

Pedagogika: profil ogólnoakademicki - studia pierwszego stopnia

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy: wychowawcy w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcy w takich placówkach jak: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Schronisko dla Nieletnich, Zakład Poprawczy, Areszt Śledczy, Zakład Karny.

Specjalności studiów pierwszego:

1. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.

więcej >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry