Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Oferta dla kandydatów » Pedagogika: profil praktyczny - studia drugiego stopnia

Pedagogika: profil praktyczny - studia drugiego stopnia

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Na studiach stopnia drugiego studenci dokonują wyboru specjalności w trakcie trwania pierwszego roku nauki, po pierwszym semestrze.

Specjalności:

1. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

więcej >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry