Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Pedagogiki » Oferta dla kandydatów » Pedagogika: profil praktyczny - studia pierwszego stopnia

Pedagogika: profil praktyczny - studia pierwszego stopnia

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy jako nauczyciel w różnych formach wychowania przedszkolnego i klasach początkowych w szkołach podstawowych.

Specjalności:

1. edukacja elementarna i integracyjna

2. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.

Na studiach pierwszego stopnia studenci dokonują wyboru specjalności w trakcie trwania pierwszego roku nauki, po 2 semestrze.

więcej >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry