Dzień Adaptacyjny 30.09.2019 r.

HARMONOGRAM DNIA ADAPTACYJNEGO

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I BEZPIECZEŃSTWIE

 

Miejsce spotkań w dniu adaptacyjnym: budynek US ul. Krakowska 71-79 Szczecin

 

Termin: 30.09.2019

 

Ramowy plan dnia adaptacyjnego dla studentów Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie:

 

11.00 - 12.30 – spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Instytutu, z opiekunami roku, opiekunami praktyk:

 

Management Instytucji  Publicznych i Public Relations 1 rok I° sala 228

11:00-11:20 Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Politologii i Europeistyki   

11:20-11:40 Spotkanie z opiekunami ds. praktyk dr Januszem Jartysiem i dr Marcinem Orzechowskim

11:40-12:20   Spotkanie z Opiekunem roku dr Dorotą Kowalewską

 

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1 rok I° sala  114

11:00-11:20 Spotkanie z opiekunami ds. praktyk dr Januszem Jartysiem i dr Marcinem Orzechowskim

11:20-11:40 Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Politologii i Europeistyki               

11:40-12:20 Spotkanie z Opiekunem roku dr Moniką Potkańską

 

Bezpieczeństwo Narodowe 1 rok I° Sala 153

11:00-11:20 Spotkanie z opiekunem praktyk

11:20-11:40 Spotkanie z Opiekunem roku dr Eweliną Kochanek

11:40-12:00 Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Politologii i Europeistyki                        

 

Nauki o Polityce 1 rok I° Sala 235

11.00 - 11.40 Spotkanie z opiekunem roku dr Katarzyną Zawadzką

11.40 - 12.00 Spotkanie z opiekunami ds. praktyk dr Januszem Jartysiem i dr Marcinem Orzechowskim

12.00 - 12.20 Spotkanie z Dyrekcją Instytutu Politologii i Europeistyki           

 

Bezpieczeństwo Narodowe 1 rok II°  sala 258

12.00-12.30 spotkanie z opiekunem roku dr hab Piotrem Chrobakiem

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 1 rok II°  sala 257

12.00-12.30 spotkanie z opiekunem roku dr Luizą Wojnicz-Smal

 

Nauki o Polityce 1 rok II°  sala 006

12.00-12.30 spotkanie z opiekunem roku dr Tomaszem Czapiewskim

 

Management Instytucji publicznych i PR 1 rok II°  sala 110

12.00-12.30 spotkanie z opiekunem roku dr Marcinem Orzechowskim

 

12.30 – 13.00 – odwiedzanie stoisk kół naukowych

 

13.00 – 15.00 spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studenckiego US (m.in. szkolenie z praw i obowiązków studentów) - Aula WNS US (1 piętro)

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.