Erazmus+ Kwalifikacja

W związku z wprowadzeniem systemu DreamApply na wyjazdy dydaktyczne STA i STT w ramach programu Erazmus+ pracownicy zainteresowani wyjazdami muszą wypełnić formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie DSM (poniżej link). Aby wypełnić formularz należy założyć konto w systemie. Proszę pamiętać, aby formularz był zgodny z tym, co znajdzie się w dokumentach (program, cele). W przypadku różnic może być to kwestionowane na etapie podpisania umowy. Dlatego najlepiej stworzyć program, który skopiujecie Państwo do systemu i do wersji papierowej.
 
Wnioski na wyjazd zatwierdza Koordynator Wydziałowy.
Kwalifikacja przeprowadzona będzie w oparciu o ocenę merytoryczną Indywidualnego Programu Nauczania (mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching w przypadku wyjazdów STA i Staff Mobility for Training w przypadku wyjazdów STT).
Kwalifikacja na wyjazdy STA - w puli podstawowej - rozpoczyna się z dniem 30 listopada- 31 grudnia 2018, natomiast kwalifikacja na wyjazdy STT od 1 stycznia- 31 stycznia 2019. Po tym terminie system zostanie zamknięty.
Kwalifikacja z puli dodatkowej- od 1 marca 2018 r. - 30 czerwca 2019 r.

https://out-staff.dsm.usz.edu.pl  
 

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.