Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Aktualności » III Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

III Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w III Zjeździe Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 25-26 września 2019 r.

Możliwość zapisu http://zkb.umk.pl/sekcja-strony-glownej/

Organizatorzy:

  • Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego
  • Pracownia Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych

    przy współpracy
  • Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

    oraz
  • Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
  • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Idea Zjazdu:

Rozwiązania systemowe jakie wprowadziła Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz kolejne rozporządzenia zawierające szczegółowe rozwiązania reformujące szkolnictwo wyższe i naukę, w tym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wymagają przeanalizowania miejsca

dyscypliny Nauk o bezpieczeństwie w nowych uwarunkowaniach. Rozwadze należy poddać zarówno sposób jej uprawiania, nauczania, jak również znaczenie dyscypliny z punktu widzenia organizacji uczelni. Szczególnej refleksji wymagają działania na rzecz podniesienia skuteczności i efektywności procesu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa. Mając na uwadze fakt, iż skuteczność zarządzania procesem kształcenia jest uzależniona od wielu elementów warto nie tylko skatalogować zespół czynników determinujących jakość kształcenia, określić obszary deficytowe, ale przede wszystkim należy wskazać możliwe sposoby jej poprawy.

Tematem wiodącym tegorocznego Zjazdu pragniemy uczynić problem wdrażania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz towarzyszących jej rozporządzeń, a co istotne przeanalizować konsekwencje i wyzwania nowych regulacji. Co więcej, koniecznym jest podjęcie dyskusji dotyczących procesu kształcenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie, w szczególności akcentując takie kwestie jak  chociażby: otocznie zewnętrzne a bezpieczeństwo, sylwetka absolwenta, współpraca międzynarodowa, profile kształcenia, nowe wymogi PKA.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.