Odszedł dr Marek Czerwiński

Pracownicy Instytutu Politologii i Europeistyki z żalem informują, że w dniu 2 listopada 2017 roku odszedł nasz wspaniały Kolega dr Marek Czerwiński.

Pracownicy Instytutu Politologii i Europeistyki z żalem informują, że w dniu 2 listopada 2017 roku odszedł nasz wspaniały Kolega dr Marek Czerwiński -wieloletni pracownik Instytutu Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego, uwielbiany wykładowca, szlachetny człowiek. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w dniu 10 listopada 2017 r. o godzinie 13.00

Dr Marek Czerwiński był pracownikiem Uniwersytetu Szczecińskiego od chwili jego powstania w 1985 roku. Wcześniej, w latach 1979-1985, był nauczycielem akademickim na Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, która ukończył w 1978 roku. Stopień doktora Nauk Humanistycznych uzyskał 22 września 1987 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych.

Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: nagrodą II stopnia za pracę doktorską w konkursie o nagrodę im. Aleksandra Zawadzkiego na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie dotyczące lat wojny, okupacji, odbudowy i rozwoju PRL, nagrodami rektorora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie - 1981 r., rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1987, 1990, 1991, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1993 r. Otrzymał również medal Uniwersytetu Szczecińskiego SIS QUI ES - PRO PUBLICO BONO w 1999 r., a także Złote pióro w konkursie na najlepszego z prowadzących ćwiczenia w 2003 r. (choć dr Czerwiński z wrodzonym sobie poczuciem humoru twierdził, ze była to tak naprawdę stalowa stalówka, a nie złote pióro). 

Dr Czerwiński pełnił zaszczytną funkcję Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 1996-2004 oraz 2007 - 2011.

Do najważniejszych dzieł naukowych dra Czerwińskiego należą następujace monografie

Marek Czerwiński: Główne problemy społeczno-polityczne lat 1949-1956 w działalności wojewódzkiej organizacji PZPR w Szczecinie,  KW PZPR Szczecinie, Szczecin 1985.
Marek Czerwiński: Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008,
[redaktor Marek Czerwiński] Zjednoczenie polskiego ruchu robotniczego na Ziemiach Zachodnich i Północnych./Materiały sesji naukowej/Uniwersytet Szczeciński – Instytut Nauk Politycznych,  Szczecin 1989.
[Redakcja Marek Czerwiński i  Jerzy Sielski], Partie polityczne – przywództwo partyjne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss.404
Marek Czerwiński, Janusz Mieczkowski, Andrzej Wojtaszak: Wybrane problemy narodowościowe /skrypt dla studentów politologii/,Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 1998.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.