Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Politologii i Europeistyki » Aktualności » Studia magisterskie dla zainteresowanych mediami i Public Relations

Studia magisterskie dla zainteresowanych mediami i Public Relations

Zapoznaj się z listą przedmiotów specjalnościowych na specjalności Medioznawstwo na kierunku Nauki o Polityce (studia II stopnia).

1. wstęp do nauki o komunikowaniu 
2. gatunki dziennikarskie 
3. historia prasy i mediów 
4. lektorat prasy krajowej i zagranicznej 
5. prawo prasowe, autorskie i pokrewne 
6. public relations 
7. język wypowiedzi dziennikarskiej 
8. media lokalne 
9. organizacja pracy w redakcji 
10. podstawy erystyki 
11. redagowanie 
12. etyka dziennikarska 
13. media elektroniczne 
14. pisanie kreatywne 
15. teorie multikulturalizmu

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.