Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Politologii i Europeistyki » Aktualności » Zaliczenia warunkowe z drem T. Czapiewski

Zaliczenia warunkowe z drem T. Czapiewski

Studenci, którzy mają niezaliczone wykłady z przedmiotów Podstawy Prawa oraz Kryminologia i Kryminalistyka z drem T. Czapiewskim mają prawo przystąpić do 1 dodatkowego terminu w tym semestrze. Termin ten został ustalony na czwartek 28 czerwca (a nie 21 czerwca, jak pierwotnie ogłoszono), godz. 9:00 w s. 004.

Jeżeli przedmiot składał się z wykładów i ćwiczeń, prawo  przystąpienia do tego terminu mają tylko studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.