Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo Narodowe Studia I stopnia

Wyzwania współczesnego świata pokazują, że dziedzina bezpieczeństwa stanowi jeden z najważniejszych czynników współczesnego kształcenia. Zagrożenia terrorystyczne, przestępczość zorganizowana a także katastrofy techniczne jak i naturalne wymagają specjalistycznej wiedzy, aby im przeciwdziałać. Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem cieszącym się uznaniem wśród specjalistów oraz wielką popularnością wśród studentów dzięki spełnianiu ich oczekiwań.

Czego się nauczysz podcza studiów?

- przewidywać, analizować oraz stosować procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego indywidualnie oraz w zespole w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej;
- zasad funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa;
- gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- dzięki korzystaniu w toku nauki z Centrum Negocjacji i Edukacji Kryzysowej, nabędziesz umiejętności przeciwdziałania bandyckim napadom, zdobędziesz tężyznę fizyczną w salach fitness oraz nauczysz się zasad posługiwania bronią i strzelania.

Nasi absolwenci pracują jako:

- żołnierze zawodowi Wojska Polskiego i w strukturach NATO
- funkcjonariusze cywilnych i wojskowych służb specjalnych
- funkcjonariusze Policji Państwowej i Straży Pożarnej
- funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej
- pracownicy firm ochroniarskich i detektywistycznych
- pracownicy firm zajmujących się analizą bezpieczeństwa i zagrożeń, ochroną danych osobowych i informacji, audytem
- pracują w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego

Co wyróżnia ten właśnie kierunek? Dlaczego kandydat ma się zdecydować właśnie na niego?

zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale także w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, w tym m.in. na strzelnicy laserowej – jedynej tego typu w regionie, centrum zarządzania kryzysowego oraz w pracowni kultury fizycznej
każdy student odbywa praktyki w Policji, Wojsku, centrach zarządzania kryzysowego lub innych instytucjach związanych z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej
na kierunku organizowane są spotkania studentów z oficerami służb specjalnych, żołnierzami NATO, wykładowcami z zagranicznych i wojskowych uczelni
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe organizowane są podróże naukowo-dydaktyczne do: baz wojskowych (m.in. lotniska i silosy atomowe), portów wojennych oraz muzeów.

Kryteria kwalifikacji:
Grupa I: język obcy nowożytni
Grupa II: język polski
Grupa III: dowolny przedmiot

Specjalności
Bezpieczeństwo państwa demokratycznego;
Detektywistyka i ochrona osób i mienia

Więcej informacji

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają dwa lata. Celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć zatrudnienie w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony porządku publicznego (m.in. Policja Państwowa, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Centra Zarządzania Kryzysowego); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu tak krajowym jak i międzynarodowym, w jednostkach i strukturach Wojska Polskiego jak również w innych organizacjach, zakładach pracy czy placówkach o zakresie działań zbliżonym do profilu studiów. Celem kształcenia jest również wspomożenie służb państwowych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ich funkcjonariuszy w warunkach postępujących zmian prawnych i konieczności dogłębnej analizy pojawiających się zagrożeń nowego typu (m.in.. terroryzmu, cyberterroryzmu, ekologicznych, nielegalnej migracji). Absolwenci uzyskują tytuł magistra bezpieczeństwa narodowego.

Absolwent: posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystywania jej w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad etycznych; dysponuje umiejętnościami analizowania i stosowania zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej narodowej i lokalnej; uzyskuje wiedzę o istocie bezpieczeństwa narodowego oraz jego uwarunkowaniach; może podjąć pracę na etacie cywilnym w jednostkach WP, NATO, Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Administracji Państwowej.

Specjalności:
Bezpieczeństwo subregionalne Europy
Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnej i danych osobowych
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Więcej informacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry