Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Studia I stopnia

Od wielu lat jeden z najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Szczecińskim (ponad 200 chętnych każdego roku). We współczesnej rzeczywistości i rosnącej liczbie zagrożeń dla bezpieczeństwa, absolwenci naszych studiów kończą studia dysponując wiedzą i umiejętnościami przydatnymi dla pracodawcy w zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i najlepszą infrastrukturą w regionie do nauki o bezpieczeństwie.

Jakie umiejętności nabędziesz w  trakcie samych studiów?

Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie przestępczości i innych niekorzystnych zjawiskom społecznych
Kierowanie i zarządzanie zespołami ludzkimi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności zarządzania kryzysowego
Organizacja i zabezpieczanie imprez masowych.
Zbieranie i analiza informacji dotyczących zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych
Interpretacja i stosowanie prawa obowiązującego w Polsce
Postępowanie w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
Prowadzenie audytów bezpieczeństwa w organizacji, dotyczących różnego rodzaju zagrożeń
Zasady postępowania na miejscu przestępstwa i wykorzystania technik kryminalistycznych.

Nasi absolwenci spełniają się zawodowo i robią karierę w:

Policji,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu.
Straży Granicznej, Służbie Celnej,
Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

Kryteria kwalifikacji:
Grupa I: język obcy nowożytni
Grupa II: język polski
Grupa III: dowolny przedmiot

Specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych;

 Co wyróżnia ten właśnie kierunek? Dlaczego masz się zdecydować właśnie na niego?

Nowoczesny budynek, w pełni wyposażone sale komputerowe, pomieszczenia do specjalistycznych ćwiczeń z zakresu samoobrony, symulacji zamachu, strzelnicy itp. Nasza kadra to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w policyjnej czy wojskowej pracy i pełni pasji naukowcy. Dzięki temu istnieje wyjątkowa możliwość kontynuowania studiów w tematyce bezpieczeństwa w pełnym systemie bolońskim poprzez wszystkie trzy stopnie, a także odbycia części studiów za granicą (Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy). Udoskonalamy nasz program, tak aby łączył to, czego studenci chcą się uczyć, z tym co jest przydatne na współczesnym rynku pracy.  Sektor bezpieczeństwa publicznego jest jednym z niewielu w których każdego roku pojawiają się masowo nowe miejsca pracy, w takich służbach jak np. Policja.

STRONA REKRUTACJI >>>


Bezpieczeństwo Wewnętrzne Studia II stopnia

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego będzie posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno – psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych warunkach sposobu postępowania. Będzie potrafił uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, kierować i kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz kierować zespołami ludzkimi. Absolwent będzie potrafił uzasadnić podjęte działania (decyzje). Będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny obejmujące zagadnienia z nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania. Treści programowe będące konsekwencją interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa wewnętrznego pozwolą zapoznać się studentom z różnego rodzaju koncepcjami, teoriami i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom współczesnego społeczeństwa.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    bezpieczeństwo osób i mienia,
    administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego,
    taktyka i technika kryminalistyczna

Więcej informacji>>>

STRONA REKRUTACJI >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry