Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Politologii i Europeistyki » Dla kandydata » Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie

Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie

Studia na kierunku Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie pozwolą absolwentowi m. in. na: samodzielne diagnozowanie procesów i mechanizmów ekonomicznych jak i społecznych zachodzących na poziomie krajowym jak międzynarodowym, rozumienie i analizowanie mechanizmów rządzących rozwojem regionalnym w kontekście funkcjonowania europejskiej polityki spójności, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów służących rozwojowi społeczno – gospodarczemu wspólnot lokalnych i regionalnych, nabycie praktycznych umiejętności menadżerskich pozwalających w sposób efektywny zarządzać strukturami administracyjnymi jak i zespołami ludzkimi, analizowanie roli  poszczególnych regionów w rozwoju Polski i UE, diagnozowanie potrzeb wspólnot lokalnych i regionalnych w kontekście polityki rozwoju regionalnego.

Absolwent kierunku studiów Rozwój Regionalny i Fundusze Europejskie posiada usystematyzowaną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych wzbogaconą o gruntowną znajomość mechanizmów ekonomicznych, co pozwala mu zrozumieć procesy społeczne i ekonomiczne zachodzące w Polsce w kontekście funkcjonowania unijnej polityki spójności. Prowadzone w toku studiów specjalności ułatwią uzyskanie specjalistycznej wiedzy zarówno na poziomie praktycznym jak i teoretycznym. 

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

Menedżer projektów europejskich
Administracja europejska

Więcej informacji>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry