Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Politologii i Europeistyki » Dla kandydata » Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Celem studiów jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych; rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających zarządzanie instytucjami publicznymi oraz kreowanie wizerunku podmiotów publicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu historii, nauk o polityce, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, etyki. Wiedza ta niezbędna jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, podmiotach funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu społecznym (tj. urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych).

Celem studiów jest również kształtowanie postaw społecznych uwzględniających standardy prawne, etyczne, otwartość, kreatywność i innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w sferze publicznej.

Specjalności uruchamiane podczas studiów I stopnia

 •     Doradztwo wizerunkowe i Public Relations
 •     Urzędnik państwowy i samorządowy

Więcej informacji>>>


 

 

W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację na studia II stopnia (magisterskie) - Management Instytucji Publicznych i Public Relations. Zapraszam na 2 specjalności: Kreatywny PR oraz Inżyniera Organizacji Pozarządowych.

Lista przedmiotów specjalnościowych KREATYWNY PR

 • projektowanie stron internetowych 
 • przygotowanie materiałów video i audio do www
 • warsztat wystapien publicznych
 • webwriting 
 • wystep przed kamera i mikrofonem
 • dokumenty jako narzedzia PR
 • grafika komputerowa
 • manipulacje medialne i czarny
 • marketing terytorialny 
 • nowoczesne narzedzia PR
 • Personal branding 
 • podstawy fotografiki 
 • pozycjonowanie w sieci 
 • PR w serwisach społecznosciowych 

Lista przedmiotów specjalnościowych INŻYNIERIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • reklama społeczna
 • tworzenie i zarzadzanie projektem 
 • uwarunkowania organizacyjno-prawne w NGO 
 • zarzadzanie organizacja pozarzadowa
 • benchmarking organizacji pozarzadowych 
 • fundraising dla sektora 
 • lider w organizacji 
 • NGO w social mediach 
 • partnerstwo publiczno-prawne 
 • PR w instytucjach non-profit 
 • prawne aspekty wolontariatu 
 • rachunkowosc i rozliczanie projektu
Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry