Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Dla kandydata » Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Management Instytucji Publicznych i Public Relations

STOPIEŃ: pierwszy

TRYB: stacjonarne, niestacjonarne

PROFIL: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Grupa I: język nowożytny Grupa II: język polski Grupa III: dowolny przedmiot

SPECJALNOŚCI: Doradztwo wizerunkowe i public relations, Funkcjonariusz publiczny

O KIERUNKU: Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy z dziedziny nauk społecznych; rozwijanie kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności potrzebnych do zarządzania instytucjami publicznymi oraz kreowania wizerunku. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu szeroko rozumianego public relations, funkcjonowania mediów, wystąpień publicznych, tworzenia materiałów reklamowych, sposobów skutecznej autoprezentacji, rzecznictwa prasowego, retoryki i erystyki. Przekazujemy także odpowiednią dawkę wiedzy socjologicznej, ekonomicznej, dotyczącej prawa i etyki, z zakresu nauk o polityce i komunikacji społecznej – dbamy o wszechstronne poszerzanie horyzontów Studentów naszego kierunku. Wiemy, że na rynku pracy największe szanse mają zawsze ci, którzy potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem - nasi Adepci też się o tym dowiedzą wink

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Nauczysz się:
- skutecznego kreowania wizerunku osób i instytucji
- tworzenia pozytywnego przekazu o sobie
- zasad współpracy z mediami
- jak przygotować materiały dziennikarskie i reklamowe
- podstawowych metod w zarządzaniu personalnym i instytucjonalnym
- jak sprawnie pokierować urzędami
- wystąpień publicznych
- interpretowania mowy ciała

KARIERA I PRACA:

Naszych absolwentów studia przygotowują do pracy:
- w agencjach PR
- jako doradcy wizerunkowego
- w charakterze konsultanta ds. wystąpień publicznych
- w mediach i instytucjach kultury
- w charakterze rzecznika prasowego
- w urzędach gmin, miast i urzędach wojewódzkich
- w firmach poszukujących ludzi kreatywnych
- w organizacjach pozarządowych i politycznych (prowadzenie biur  parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń)

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Kierunek, uruchomiony w 2015 r. jako pierwszy w Polsce, pozwala na rozwój własnych kompetencji komunikacyjnych i zdobycie kwalifikacji potrzebnych do szeroko rozumianego doradztwa wizerunkowego oraz managementu, tak w administracji samorządowej, jak i w biznesie.

Zajęcia dla Studentów prowadzą osoby związane z mediami i PR oraz wykładowcy, którzy mają duże doświadczenie częstych występów w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

Istotnym walorem kierunku jest współpraca Instytutu Politologii i Europeistyki z różnymi mediami, dzięki której znanych dziennikarzy można spotkać na naszych salach wykładowych.

Więcej informacji na stronie nowypr.whus.pl

PRAKTYKI: Praktyki w wymiarze minimum 120 godzin w miejscach takich jak: agencje PR, agencje reklamowe i medialne, działy informacji i komunikacji w firmach i administracji, partie polityczne, urzędy.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Internet PR, Tworzenie materiałów reklamowych, Rzecznik prasowy, Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych, Branding i kreowanie produktu

KONTYNUACJA NAUKI: Studia II stopnia, w szczególności na studiach na kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations, ale także na specjalności Medioznawstwo na kierunku Nauki o Polityce (tryb stacjonarny oraz niestacjonarny)

STRONA REKRUTACJI >>>

 


NAZWA KIERUNKU: Management Instytucji Publicznych i Public Relations

STOPIEŃ: drugi

TRYB: stacjonarne

PROFIL: ogólnoakademicki

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry)

KRYTERIA KWALIFIKACJI: Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji dla wszystkich kandydatów jest ocena na dyplomie.

SPECJALNOŚCI: Kreatywny PR, Inżynieria Organizacji Pozarządowych

O KIERUNKU:

Studia dla tych, którzy lubią myśleć kreatywnie i nieszablonowo oraz dobrze czują się w świecie internetu. Poznacie instrumenty współczesnego PR-u, niezbędnego do budowania wizerunku instytucji, firmy, a nawet samego siebie.

Kierunek zostanie uruchomiony w 2019 r. jako pierwsze takie studia magisterskie w Polsce.

Zajęcia dla Studentów prowadzą wykładowcy posiadający duże doświadczenie częstych występów w mediach ogólnopolskich i regionalnych, a przedmioty specjalnościowe prowadzić będą praktycy – głównie zewnętrzni specjaliści z branży PR i internetu.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW:

Prowadzenie działań PR w internecie, w tym w mediach społecznościowych, z wykorzystaniem materiałów tekstowych, audio, video i fotografiami.
Efektywne i efektowne wystąpienia publicznie
Analiza ekspercka aktywności medialnych
Prowadzenie kampanii reklamowych oraz społecznych
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

KARIERA I PRACA:

Naszych absolwentów studia przygotowują do pracy:
- w agencjach PR
- jako doradcy wizerunkowego
- w charakterze konsultanta ds. wystąpień publicznych
- w mediach i instytucjach kultury
- w charakterze rzecznika prasowego
- w urzędach marszałkowskich, gmin, miast i urzędach wojewódzkich
- w firmach poszukujących ludzi kreatywnych
- w organizacjach pozarządowych i politycznych (prowadzenie biur  parlamentarzystów, polityków lokalnych oraz stowarzyszeń)

DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ?

Naszą markę tworzą nasi absolwenci. Mamy program studiów skierowany do młodych ludzi zainteresowanych PR-em, bogatą kadrę, nowoczesną infrastrukturę i intensywne życie studenckie. Studia realizowane są w modelu europejskim. Możliwość działania w wielu kołach naukowych w naszym Instytucie. Więcej informacji na stronie nowypr.whus.pl

 

 

W tym roku po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację na studia II stopnia (magisterskie) - Management Instytucji Publicznych i Public Relations. Zapraszam na 2 specjalności: Kreatywny PR oraz Inżyniera Organizacji Pozarządowych.

Lista przedmiotów specjalnościowych KREATYWNY PR

 • projektowanie stron internetowych 
 • przygotowanie materiałów video i audio do www
 • warsztat wystapien publicznych
 • webwriting 
 • wystep przed kamera i mikrofonem
 • dokumenty jako narzedzia PR
 • grafika komputerowa
 • manipulacje medialne i czarny
 • marketing terytorialny 
 • nowoczesne narzedzia PR
 • Personal branding 
 • podstawy fotografiki 
 • pozycjonowanie w sieci 
 • PR w serwisach społecznosciowych 

Lista przedmiotów specjalnościowych INŻYNIERIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 • reklama społeczna
 • tworzenie i zarzadzanie projektem 
 • uwarunkowania organizacyjno-prawne w NGO 
 • zarzadzanie organizacja pozarzadowa
 • benchmarking organizacji pozarzadowych 
 • fundraising dla sektora 
 • lider w organizacji 
 • NGO w social mediach 
 • partnerstwo publiczno-prawne 
 • PR w instytucjach non-profit 
 • prawne aspekty wolontariatu 
 • rachunkowosc i rozliczanie projektu

KONTYNUACJA NAUKI:

Absolwenci studiów na kierunku Management Instytucji Publicznych i Public Relations mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), także na kierunku Nauki o Polityce, i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

STRONA REKRUTACJI >>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry