Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Politologii i Europeistyki » Dla kandydata » Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Management Instytucji Publicznych i Public Relations

Celem studiów jest dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych; rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających zarządzanie instytucjami publicznymi oraz kreowanie wizerunku podmiotów publicznych. Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu historii, nauk o polityce, socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa, etyki. Wiedza ta niezbędna jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, podmiotach funkcjonujących w zmieniającym się otoczeniu społecznym (tj. urzędach administracji publicznej, partiach politycznych, firmach prywatnych, organizacjach pozarządowych).

Celem studiów jest również kształtowanie postaw społecznych uwzględniających standardy prawne, etyczne, otwartość, kreatywność i innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej, rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w sferze publicznej.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    Doradztwo wizerunkowe i Public Relations
    Urzędnik państwowy i samorządowy

Więcej informacji>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry