Nauki o polityce

Zapoznaj się ze specjalną stroną poświęconą kierunkowi >>>

Przez 30 lat kształcenia wielu naszych absolwentów pełniło mandat posła, senatora, ministra, radnego, prezydentów, burmistrzów, liderów największych partii w kraju. Artykuły o szczecińskiej politologii ukazywały się  m. in. w „Polityce”, „Wprost” i „Gazecie Wyborczej”.

Studia I stopnia

Absolwent studiów politologicznych pierwszego stopnia posiada usystematyzowaną oraz uniwersalną wiedzę z zakresu klasycznej politologii, ale także z ekonomii, stosunków międzynarodowych, statystyki, socjologii oraz nauki o państwie i prawie wzbogaconą o gruntowną znajomość tradycji politycznej oraz kultury politycznej. Prowadzone specjalności pozwalają uzyskać specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną.

Studia politologiczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter wszechstronnie przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w administracji państwowej (centralnej i terytorialnej), w samorządzie lokalnym, a ponadto do szeroko rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie polityczne, biura poselskie itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w społeczeństwie obywatelskim (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz inne struktury).

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

doradztwo polityczne (nowość, od roku 2018/2019)
administrowanie instytucjami polityki społecznej
komunikacja międzykulturowa
marketing w administracji, gospodarce i polityce

Więcej informacji >>>

Studia II stopnia

Absolwent  studiów politologicznych drugiego stopnia posiada usystematyzowaną oraz rozszerzoną  wiedzę z zakresu politologii, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych i strategii decyzyjnych. Operując modelami badań politologicznych, potrafi kreować  i formułować  oraz realizować problemy badawcze. Prowadzone specjalności ułatwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy praktycznej i teoretycznej.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    bezpieczeństwo państwa
    zarządzanie organizacjami międzynarodowymi
    lobbing i doradztwo międzynarodowe
    medioznawstwo
    pozyskiwanie i ochrona informacji

Więcej informacji>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry