Polityka Społeczna

Odpowiedź na potrzeby związane z rozwojem polityki społecznej Unii Europejskiej i realizacją zasady sprawiedliwości społecznej.

Studia I stopnia

Studia na kierunku polityka społeczna służą praktycznemu przygotowaniu do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej w instytucjach międzynarodowych, państwowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Program studiów służy przygotowaniu profesjonalnej kadry doradczej i zarządzającej z zakresu analizy i rozwiązywania problemów społecznych.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    wykluczenie i marginalizacja społeczna w UE
    administrowanie instytucjami polityki społecznej
    zarządzanie i marketing w systemie ochrony zdrowia

Więcej informacji>>>

Studia II stopnia

Absolwent powinien posiadać umiejętności: stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej; badania i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej.

SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

    pracownik społeczny
    komunikacja społeczna

Więcej informacji>>>

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry