Praca licencjacka/magisterska

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie:
1. indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
2. pracy magisterskiej
  - zbindowanej
  - dwustronnie drukowanej z załączoną wersją na płycie CD-R
  - zatwierdzonej przez promotora wraz z podaną datą obrony i recenzentem
  - posiadającą na stronie tytułowej hasła identyfikujące pracę
  - z podpisanymi oświadczeniami
3. 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5
4. dowodu wpłaty za dyplom
5. legitymacji studenckiej
6. obiegówki

7. dokumentów zgodnych z zarządzeniem Rektora dot. antyplagiatu

Ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu.

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.
do góry