dr Artur Staszczyk

Wykaz publikacji naukowych

 

I. Monografie naukowe

1. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec unijnej Polityki Sąsiedztwa-wybór rezolucji, Wydawca IPIE US, Szczecin 2012, ss. 261.

 

II. Monografie naukowe pod redakcją lub współredakcją

1. Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo – Wschodniej, pod. red. J. Jartysia, A. Staszczyka, Wydawca:  Zapol na zlecenie IPiE US, Szczecin 2007, ss. 159.

2. Wymiar wschodni UE. Wielowymiarowość integrującej się Europy, pod. red. A. Staszczyka, J. Jartysia, Wydawca:  Zapol na zlecenie IPiE US, Szczecin 2007, ss. 366.

3. Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, pod. red. M. Drzonka, J. Jartysia, A. Staszczyka,  Szczecin - Kraków 2008, ss.

4. Stan i perspektywy studiów europejskich, pod. red. M. Drzonka, J. Jartysia, A. Staszczyka,  Szczecin - Kraków 2008, ss.

5. Polityka Sąsiedztwa UE. Pomostowość czy buforowość?, pod. red. J. Jartysia, A. Staszczyka, Wydawca:  Zapol na zlecenie IPiE US, Szczecin 2008, ss. 230.

6. Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce UE, pod. red. A. Staszczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 187.

7. Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, pod. red. A. Staszczyka, T. Czapiewskiego, Wydawnictwo Zapol,  Szczecin 2011, ss. 270.

 

III. Rozdziały w monografiach zbiorowych

1. Staszczyk A., Jartyś J., Stanowisko „Tygodnika Powszechnego” wobec integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Kościół wobec integracji europejskiej, pod. red. S. Kaniewskiego, K. Kowalczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, ss. 47-55.

2. Podgórzańska R., Staszczyk A., Państwo jako podmiot życia politycznego, [w:] Wybrane problemy teorii polityki, red.  A. Wojtaszak, D. Wybranowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, ss. 159-185.

3. Staszczyk A., Świadomość cywilizacji europejskiej, [w:] Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość wspólnej Europy, pod. red. M. Żurka, Wydawca: Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, ss. 29-41.

4. Staszczyk A., Polskie Stronnictwo Ludowe, [w:] Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, pod. red. Ł. Tomczaka, Wydawca: Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2004, ss. 23-31.

5. Podgórzańska R., Staszczyk A., Polskie Stronnictwo Ludowe, [w:] Polskie partie  i ugrupowania parlamentarne, pod. red.  K. Kowalczyka, J. Sielskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 94-121.

6. Staszczyk A., Bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, modele bezpieczeństwa. Zarys zagadnień, [w:] Vir Bonus Dicendi Peritus, pod red. Ł. Tomczaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 385-396.

7. Staszczyk A., CDU/CSU wobec projektu powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej, [w:] Niemcy w integrującej się Europie XX w., red. M. Giedrojć…, Wydawnictwo Mado, Toruń 2005, ss. 130-143.

8. Rdzanek D., Staszczyk A., Wizje państwa w programach wyborczych PO oraz PiS. Analiza porównawcza, [w:] POPiSY w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, pod. red. M. Drzonka, J. Mieczkowskiego, Wydawca: Instytut Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2006, ss. 113-123.

9. Staszczyk A., Koncepcje polityki społeczno – gospodarczej w programach ugrupowań politycznych w wyborach parlamentarnych 2005 r., [w:] Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, pod. red. W. Burgera, Wydawca: Instytut Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2006, ss. 51-57.

10. Staszczyk A., Europa obywateli, [w:] Unia dla studentów. Przewodnik metodyczny do wybranych przedmiotów z zakresu integracji europejskiej, pod. red. M. Drzonka, Wydawca: Instytut Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2006, ss. 85-105.

11. Staszczyk A., System polityczny Unii Europejskiej, [w:] Unia dla studentów. Przewodnik metodyczny do wybranych przedmiotów z zakresu integracji europejskiej, pod red. M. Drzonka, Wydawca: Instytut Politologii i Europeistyki US, Szczecin 2006, ss. 61-83.

12. Staszczyk A., Neokonserwatyzm, [w:] Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Część I, pod red. A.  Wojtaszaka, D. Wybranowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2006, ss. 22-35.

13. Staszczyk A., Nowe społeczeństwo przemysłowe, [w:] Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Część I, pod red. A.  Wojtaszaka, D. Wybranowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2006, ss. 36-43.

14. Staszczyk A., Wybranowski D., Anarchizm, [w:] Idee i doktryny polityczne XX wieku. Wybór. Część I, pod red. A.  Wojtaszaka, D. Wybranowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,  Szczecin 2006, ss. 65-88.

15. Staszczyk A., Republika Mołdowy a unijna koncepcja polityki sąsiedzkiej, [w:] Polityka Sąsiedztwa UE. Pomostowość czy buforowość?, pod. red. J. Jartysia, A. Staszczyka, Wydawca:  Zapol na zlecenie IPiE US, Szczecin 2008, ss. 139-152.

16. Staszczyk A., Uwagi o polityce Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Kształt obecny i perspektywy rozwoju, [w:] Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, pod red. M. Musiał – Karg i T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, ss. 79-96.

17. Staszczyk A., Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, pod red. J. Knopka, Wydawca: Centrum Studiów Europejskich UMK w Toruniu, Toruń 2009, ss. 255-272.

18. Staszczyk A., Problem europeizacji Rosji w polityce Unii Europejskiej, [w:] Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym, pod. red. A. Dudek i R. Mazur, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. ss. 255-265.

19. Orzechowski M., Staszczyk A., Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unią Europejską. Aspekty polityczne i czynnik energetyczny, [w:] Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, pod. red. A. Staszczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 35-59.

20. Staszczyk A., Polityka Unii Europejskiej wobec wschodnich sąsiadów. Wprowadzenie, [w:] Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, pod. red. A. Staszczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 7-13.

21. Staszczyk A., Mołdawia a Unia Europejska. Między wzmocnioną współpracą a integracją, [w:] Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy w polityce Unii Europejskiej, pod. red. A. Staszczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 113-140.

22. Staszczyk A., Szafran A., Regionalizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa: Unia dla Morza Śródziemnego a Partnerstwo Wschodnie – analiza porównawcza, [w:] Międzynarodowe role Unii Europejskiej – wybrane aspekty, pod. red. A. Staszczyka, T. Czapiewskiego, Wydawnictwo Zapol,  Szczecin 2011, ss. 55-72.

23. Staszczyk A., Europejska perspektywa Ukrainy – mit czy rzeczywistość, [w:] Dylematy rozwoju Ukrainy, pod. red. L. Hurskiej – Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, ss. 267-292.

24. Staszczyk A., Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w Polsce, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa 1, pod. red. E. W. Radeckiego, Wydawca: WSIE w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 110-129.

25. Staszczyk A., Zarządzanie kryzysowe w Województwie Zachodniopomorskim, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa 2, pod. red. E. W. Radeckiego, Wydawca: WSIE w Szczecinie, Szczecin 2013, ss. 152-176.

26. Staszczyk A., Rola Prezydenta Miasta w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie gminy Szczecin, [w:] Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Województwie Zachodniopomorskim. Diagnoza i profilaktyka, pod. red. T. Czapiewskiego, M. Sikory, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013, ss. 57-67.

27. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec wyborów parlamentarnych z 2012 r. w Gruzji i na Ukrainie a stowarzyszenie tych krajów z UE, [w:] Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, pod red. M. Musiał – Karg, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2014, ss. 201-211.

28. Staszczyk A., Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa 3, pod red. E. W. Radeckiego, Wydawca: WSIE w Szczecinie, Szczecin 2014, ss. 131-153.

 

IV. Artykuły naukowe

1. Staszczyk A., Unia Europejska. Geneza, teraźniejszość, perspektywy, „Acta Politica” 2001, nr 14, ss. 85-94.

2. Staszczyk A., Problem granicy na odrze i Nysie Łużyckiej w europejskiej myśli politycznej Konrada Adenauera, „Acta Politica”, Szczecin 2003,  nr 15, ss. 59-63.

3. Staszczyk A., Zarys koncepcji paneuropejskiej F. J. Straussa, „Acta Politica” 2004, nr 16, ss. 83-88.

4. Staszczyk A., Powstanie CDU/CSU w powojennych Niemczech, „Acta Politica” 2006, nr 18, ss. 135-150.

5. Staszczyk A., System bezpieczeństwa europejskiego w okresie zimnej wojny, „Acta Politica” 2010, nr 23, ss. 5-28.

6. Staszczyk A., Spójność jako podstawowa przesłanka polityki regionalnej UE. Wyzwania dla Polski, „Acta Politica” 2012, nr 25, ss. 51-64.

7. Staszczyk A., Polityka regionalna Unii Europejskiej a współpraca transgraniczna Polski i Niemiec, „Acta Politica” 2013, nr 26, ss. 55-70.

8. Staszczyk A., Position of European Parliament In Relation to the Association Process of the South Caucasus Countries with the EU, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2013, No. 4, ss. 208-221.

9. Staszczyk A., Rola Parlamentu Europejskiego w procesie kształtowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7, ss. 251-263.

10. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską, „Polityka i Społeczeństwo” 2013, nr 3, ss. 100-119.

11. Staszczyk A., The Role of the European Parliament in the process of multi-level governance: the case of the West Balkans states, “Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2014, No. 4, ss. 136-150.

12. Staszczyk A., Dispute over European Union and Eurozone Crisis in the Light of Selected Theories of European Integration, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2014, No. 5, ss. 81-94.

13. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony rozszerzonej UE, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, ss. 185-196.

14. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, ss. 229-240.

15. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec problemu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu międzynarodowego, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9, ss. 211-222.

16. Staszczyk A., Wizja Unii Europejskiej w koncepcjach Prawa i Sprawiedliwości w świetle teorii międzyrządowych i ponadnarodowych, „Polityka i Społeczeństwo” 2016, nr 3 (14), ss. 169-184.

17. Staszczyk A., Unia Europejska jako instytucja bezpieczeństwa. Analiza systemowa, „Acta Politica Polonica” 2016, nr 1 (35), ss. 21-34.

18. Staszczyk A., The Position of European Parliament on the Migrant Crisis in Europe, “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts” 2016, No. 7, ss. 183-194.

 

V. Ekspertyzy i analizy zlecone

1. Staszczyk A., Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec wyborów parlamentarnych w Gruzji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012,  nr 107, http://www.iz.poznan.pl/news/553_107%20pl.pdf

2. Staszczyk A., Parlament Europejski –sukces eurosceptyków: komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2014, nr 166, http://www.iz.poznan.pl/news/956_eurowybory.pdf

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.