Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Pracownicy » dr hab. Grzegorz Ciechanowski prof. US

dr hab. Grzegorz Ciechanowski prof. US

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii (Toruń, 1981), Akademii Obrony Narodowej (Warszawa, 1991) oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego (2001). W 2006 roku na Uniwersytecie Szczecińskim obronił rozprawę doktorską (historia), w 2014 habilitował się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (nauki o bezpieczeństwie). W latach 1981–1996 służył w jednostkach operacyjnych artylerii oraz w kraju i za granicą realizował wojskowe projekty z zakresu Public Relations. W 1998 roku odbył roczną praktykę oficera łącznikowego w misji sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W latach 1999–2005 Szef Wydziału Prasowego i Protokołu oraz rzecznik prasowy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie (1999–2005). W okresie (2005–2008) Szef Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) 12. Szczecińskiej DZ, jednocześnie wykładowca w wyższych uczelniach w Szczecinie i Poznaniu. Autor publikacji oraz licznych artykułów dotyczących głównie międzynarodowych wysiłków na rzecz utrzymania pokoju. Od 2014 powtórnie wybrany na członka zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o. Szczecin.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.