Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Pracownicy » dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US

dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US

wykaz publikacji za lata 2012 - 2013

1. monografie naukowe – brak
2. monografie naukowe pod redakcją – brak
3. skrypty – brak
4. rozdziały w monografiach zbiorowych
a) Analiza polityki zagranicznej i teoria ról. Mozliwości zastosowania do badań nad zaangazowaniem międzynarodowym Unii Europejskiej, w: J.Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agedny badawczej, Szczecin – Warszawa 2012, , s. 199-216.
b) Polska kultura bezpieczeństwa: historyczne reminiscencje i polityczne realia, w: S.Wojciechowski, A.Wejkszner (red.), Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, Warszawa 2013, s. 29-48.


5. artykuły naukowe – brak
6. recenzje i omówienia
a) K.Miszczak, Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony koalicji rządowej SPD/Sojusz90-Zieloni w okresie 1998 – 2005, Warszawa 2012, „Sprawy Międzynarodowe” 2013, nr 2

7. Ekspertyzy i analizy zlecone – brak
8. Granty badawcze - brak

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.