dr Jan Pilżys

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Do roku 2003 pracował w Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej (dawna WSO-WOPL) jako dowódca i wykładowca. W latach 1992-1995 studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej na Wydziale Mechanicznym. Po złożeniu egzaminu uzyskał tytuł magistra wychowania technicznego. W roku 2001 ukończył studia doktoranckie w AON w Warszawie w Wojskowym Instytucie Historycznym, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalności historia. Z zawodowej służby wojskowej przeniesiony do rezerwy 31 marca 2003 roku. Jest autorem opracowań metodycznych, poradników, skryptów oraz licznych artykułów. Był twórcą wielu koncepcji kształcenia, szkolenia i programów nauczania. W roku 2002 opublikował monografię Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, w roku 2007- Zarządzanie kryzysowe.

Aktywnie spędza czas wolny. Zainteresowania: wędkarstwo, turystyka rowerowa.

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.