dr Janusz Jartyś

1.  Monografie naukowe

2. Monografie naukowe po redakcją lub współredakcją


J. Jartyś, A. Staszczyk, Demokratyzacja i prawa człowiek w Europie Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2007
J. Jartyś, A. Staszczyk, Wymiar Wschodni Unii Europejskiej, Szczecin 2007
J. Jartyś, A. Staszczyk, Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej, Szczecin 2008
M. Drzonek, J. Jartyś, A. Staszczyk, Stan i perspektywy studiów europejskich, Szczecin-Kraków 2008
M. Drzonek, J. Jartyś, A Staszczyk, Międzynarodowa integracja w basenie Morza Bałtyckiego, Szczecin-Kraków 2008


3. Skrypty
Tytuł skryptu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

4. Rozdziały w monografiach zbiorowych
Tytuł rozdziału, w: autorzy, (redaktorzy), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony rozdziału
Władza polityczna, w: A. Wojtaszak, W. Wybranowski, Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002
Unia Wolności w: Ł. Tomczak (red.) Struktury polskich partii politycznych, Szczecin 2004
Prawo i Sprawiedliwość w: Ł Tomczak (red.) Struktury polskich partii politycznych, Szczecin 2004
Współczesne koncepcje chrześcijańskiej demokracji w: A. Wojtaszak, W. Wybranowski (red.)  Wybrane współczesne doktryny polityczne, Szczecin 2005
Partie polityczne na Pomorzu Zachodnim w okresie III RP, w: K. Kozłowski (red.) Pomorze Zachodnie w latach 1945-2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005
Działania gospodarcze w wschodniopruskiego ziemiaństwa w okresie Republiki Weimarskiej w: Ł. Tomczak (red.) Vir Bonus Dicenti Peritus,  Szczecin 2005
Wybrane aspekty przestrzegania europejskich standardów praw człowieka wobec gejów i lesbijek w Polsce, w: J. Jartyś, A. Staszczyk (red.) Demokratyzacja i prawa człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej, Szczecin 2007.
Prawa gejów i lesbijek w Polsce w: Ł. Tomczak (red.) Polityka mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, Szczecin 2008.


5. Artykuły  naukowe
     Tytuł artykułu, czasopismo naukowe, nr, rok, strony

6. Recenzje i omówienia
     Tytuł recenzji, czasopismo naukowe, nr, rok, strony

7. Ekspertyzy i analizy zlecone
       Tytuł ekspertyzy, instytucja zlecająca, rok

8. Granty  badawcze (krajowe i zagraniczne)
Tytuł grantu, instytucja zlecająca lub program wsparcia, lata realizacji

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.