dr Marek Cupryjak

Mł. insp. w stanie spoczynku. W 1980 roku wstąpił do służby w resorcie spraw wewnętrznych, ukończył Wyższą Szkołę Oficerską MSW. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez ponad 19 lat zawodowo nadzorował zagadnienia związane ze zwalczaniem terroryzmu. W 2003 roku obronił na Akademii Obrony Narodowej doktorat, pod kierunkiem gen. broni prof. dr inż. Tadeusza Jemioło, w którym zawarł wiedzę o zarządzaniu kryzysem terrorystycznym. Jest autorem szeregu publikacji dotyczących zarządzaniem sytuacją kryzysową oraz uczestnikiem licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jego zainteresowania związane są z taktyką działań antyterrorystycznych i zarządzaniem sytuacją kryzysową. Jest uczestnikiem corocznych ogólnopolskich narad służbowych z udziałem ścisłego kierownictwa Komendy Głównej Policji, Naczelników Wydziałów Prewencji wszystkich Komend Wojewódzkich Policji, przedstawicieli szkół policyjnych w sprawie aktualnych działań prewencyjnych Policji w kraju. Jest autorem szeregu programów szkolenia dla pracowników instytucji zagrożonych atakami terrorystycznymi i organizatorem setek ćwiczeń praktycznych min. na terenie obiektów portowych. Jest współautorem ogólnopolskiego programu doskonalenia zawodowego w zakresie wprowadzenia systemu negocjacji policyjnych. Przeszedł liczne kursy specjalistyczne poza granicami Polski, między innymi w Stanach Zjednoczonych (Akademia FBI, Akademia Policyjna w Baton Rouge, Departament Stanu USA), w Hiszpanii (Guardia Civil), w Wielkiej Brytanii (Policja Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Jest stermotorzystą, płetwonurkiem, skoczkiem spadochronowym wojsk powietrznodesantowych, instruktorem taktyki interwencji i wyszkolenia strzeleckiego.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.