dr Monika Potkańska

Zakład Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego

Rozdziały w monografiach zbiorowych
1. Zakres intensyfikacji współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w ramach Eurojustu, w: K. Kamińska, S. Mrozowska, G. Piwnicki, Państwa – regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej, Gdańsk 2009.
2. Efektywny interinstytucjonalny układ w ramach Eurojustu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, w: C. Trosiak, Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, Poznań 2009.
3. Zwalczanie międzynarodowej przestępczości w ramach Eurojustu, w:
A.Staszczyk, T. Czapiewski, Międzynarodowe role Unii Europejskiej-wybrane aspekty, Szczecin 2011.
4. Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych jako jeden z elementów działalności Rady Unii Europejskiej, w: Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie Euro 2012, Rzeszów 2012.
5. Countering radicalisation and recruitment to terrorism as one of the key elements of European Union’s fight with international terrorism, w:
Z. Sujkowska, The external and internal security of the European Union, A perspective for the Visegrad Group countries, Piła – BanskáBystrica 2012.\


Artykuły naukowe
1. Działania Polski w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, „Przegląd Humanistyczny Pedagogika- Politologia –Filologia”, nr 2/2009.
2. Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE, „Przegląd Humanistyczny Pedagogika- Politologia –Filologia”, nr 3/2010.
3. Wpływ struktury organizacyjnej Eurojustu na jej efektywne działania, „Athenaeum”. Polskie Studia Politologiczne, nr 28/2011.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.