dr Piotr Maliński

Studiował etnologię oraz archeologię antyczną i orientalną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tam też w 2012 r. obronił pracę doktorską pt. Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnych śladów przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plemienia Manasir z północnego Sudanu), napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Vorbricha. W krąg jego zainteresowań naukowych wchodzą: społeczno-kulturowa rola dziedzictwa archeologicznego, studia nad krajobrazem i dziedzictwem kulturowym rzek oraz dolin rzecznych, koncepcje przeszłości w tradycji ustnej plemion afro-arabskich, a także problemy edukacji rozwojowej. W latach 1999-2013 prowadził badania etnologiczne w Afryce (Maroko, Mauretania, Senegal, Mali, Egipt i Sudan) i Azji (Syberia, Mongolia). Był kierownikiem kilku ekspedycji naukowych, wykonawcą interdyscyplinarnych projektów badawczych i edukacyjno-rozwojowych, uczestniczył w międzynarodowych programach badań ratowniczych. W latach 2013-2015 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej US. Od tego czasu datuje się jego zainteresowanie obszarem Pomorza Zachodniego - zwłaszcza lokalnym dziedzictwem kulturowym, związanym z Odrą i Zalewem Szczecińskim.
Od 2015 roku adiunkt w Katedrze Badań nad Konfliktami i Pokojem US. Opiekun naukowy organizacji studenckiej Pływająca Stacja Badawcza US
 oraz Koła Naukowego Kontakt. Przewodniczący Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich (Oddział Zachodniopomorski). Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji naukowych (dostępnych pod linkiem: https://szczecin.academia.edu/PiotrMali%C5%84ski).

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.