dr Dorota Kowalewska

Dr Dorota Kowalewska


• D.Kowalewska, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie Wybór aktów prawa krajowego i międzynarodowego, Szczecin 2013, ss.126
• Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, red. D. Kowalewska, R. Podgórzanska, Toruń 2013, ss.165
• R. Bartłomiejski, D. Kowalewska, Decentralizacja zadań i demokratyzacja debaty w wymiarze polskiej polityki zagranicznej po prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Wyzwania, możliwości, ograniczenia, red. D. Kowalewska, R. Podgórzanska, Toruń 2013, str. 140-160
• Mobilizacja i etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieczkowska, Szczecin 2012,  ss.298
• D. Kowalewska, Wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych przez organy władzy publicznej w województwie zachodniopomorskim – próba oceny, [w:] Mobilizacja i etniczność. Procesy mobilizacji mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim na tle doświadczeń grup narodowościowych w innych regionach, red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieczkowska, Szczecin 2012
• R.Bartłomiejski, D.Kowalewska, O.Kozlova, Trietij sektor w Polsze kak prostranstwa   samaorganizacji intieligiencji, [w:] Organizacija i samoorganizacija intelligencii v sovremennim rossijskom obščestve. Moskva: RGGU, ISBN: 978-5-89513-309-5, Moskwa 2012, s. 133-142
• D. Kowalewska (2012),  Czekając na wyniki. Mobilizacja mniejszości ukraińskiej podczas NSP 2011, [ w:] Ukraiński Almanach -2012, red. Rostysław Kramar, wyd. Tyrsa, Warszawa
• Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Szczecin 2012, ss 147
• Prezydencja jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, red, R. Bartłomiejski, D. Kowalewska, R. Podgórzańska, Szczecin 2012 , e-book, ISBN: 978-83-60637-86-9, ss.448
• D. Kowalewska, J. Mieczkowski (2011), Aktywność mniejszości narodowych w rozwoju lokalnym  - zachodniopomorskie doświadczenia [w:] Od idei samorządności do samo rządzenia. Aktywność obywatelska na Pomorzu Zachodnim od XIX do XXI wieku, red.
A. Makowski, wyd. US, Szczecin, s. 409-424
• D. Kowalewska (2011) , Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku – nowe prawa, ale czy nowa aktywność, red. O. Kozlowa, A.Kołodziej – Durnaś, wyd. Economicus, Szczecin, s. 308-319
• D. Kowalewska (2011), J.Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny, [w:] Zeszyty naukowe US. Acta Politica nr 24, s. 201-203 (recenzja)
• D. Kowalewska (2006), Budowanie społeczeństwa wiedzy. Założenia programowe niemieckiej partii Sojusz’90/Zieloni w sprawach edukacji [w:] Edukacja w społeczeństwie „ryzyka”. Bezpieczeństwo jako wartość, M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), wyd. WSB, Poznań, s. 386-389
• D. Bisek [Kowalewska] (2006), Kierunki rozwoju społeczeństwa ekologicznego w programie niemieckiej partii Sojusz 90’/Zieloni [w:] Ekologia pogranicza EP’06, R. Woźniak, T. Zaborowski (red.), Gorzów Wlkp., s. 131-135
• D. Bisek [Kowalewska] (2006), Na celowniku kampanii negatywnej - ci straszni liberałowie [w:] POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, J. Mieczkowski, M. Drzonek (red.), Szczecin

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.