dr hab. Piotr Chrobak

1.  Monografie naukowe
Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

2. Monografie naukowe po redakcją lub współredakcją
Redaktor lub współredaktorzy, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania
• Wybory samorządowe 2006 w województwie zachodniopomorskim. W oczach studentów II roku politologii i europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, wydawcy: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydawnictwo „Dokument” Oficyna Archiwum Państwowego w Szczecinie, ISBN 978-83-89341-51-8, Szczecin 2007, s.1-148.
• Wybory Parlamentarne 2007 w województwie zachodniopomorskim. W oczach studentów II roku Politologii i Europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 978-83-7241-698-8, Szczecin 2008, s.1-174.

3. Skrypty
Tytuł skryptu, wydawnictwo, miejsce i rok wydania

4. Rozdziały w monografiach zbiorowych
Tytuł rozdziału, w: autorzy, (redaktorzy), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strony rozdziału
• P. Chrobak, Szczecin w drodze do Unii Europejskiej, w: Kronika Szczecina 2002, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-02-6, Szczecin 2003, s. 91-96.
• P. Chrobak, Pionierskie piekarnictwo. Marceli Małkowski, w: Kronika Szczecina 2003,   pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-11-5, Szczecin 2004, s. 189-191.
• P. Chrobak, Bar Kaukaski, w: Kronika Szczecina 2003, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-11-5, Szczecin 2004, s.193-196.
• P. Chrobak, Wybory 2003 do rad osiedli w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2003,          pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-11-5, Szczecin 2004, s. 243-247.
• P. Chrobak, Pionierski szewc Józef Tukaj, w: Kronika Szczecina 2004, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-31-X, Szczecin 2005, s.149-153.
• P. Chrobak – opracowanie dyskusji z Andrzejem Milczanowskim, w: Stan Wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, pod red.                  M. Machałek i J. Macholaka, ISBN 83-89341-24-7, Szczecin 2005, s. 287-289.
• P. Chrobak, Szczecińskie podziemia w świetle artykułów Jacka Grażewicza na łamach „Kuriera Szczecińskiego”, w: Pomorze Militarne XII-XXI wiek, pod red.                          K. Kozłowskiego i W. Wróblewskiego, ISBN 83-89341-36-0, Szczecin 2006, s. 137-161.
• P. Chrobak, Kupcy szczecińscy w świetle sprawozdań Narodowego Banku Polskiego w okresie od lipca 1945 do stycznia 1947 r., w: Od Polski Ludowej do III RP w Unii Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945-2005, pod red. K. Kozłowskiego, A. Wątora,      E. Włodarczyka, ISBN 83-89341-38-7, Szczecin 2006, s. 129-144.
• P. Chrobak, Wybory parlamentarne 2005 w okręgu szczecińskim oraz prezydenckie 2005 w województwie zachodniopomorskim, w: Kronika Szczecina 2005, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 83-89341-42-5, Szczecin 2006, s. 195-212.
• P. Chrobak, O drodze życiowej i osobistych doświadczeniach z pracy w państwowych gospodarstwach rolnych w województwie szczecińskim. Z Piotrem Ostrowskim rozmawia Piotr Chrobak, w: Od Państwowych Nieruchomości Ziemskich do restrukturyzacji i prywatyzacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim. Materiały z sesji naukowej z 23 czerwca 2006 r., pod red. K. Kozłowskiego i L. Pałasza, ISBN 83-89341-46-8, Szczecin 2006, s. 265-269.
• P. Chrobak, Podsumowanie wyborów samorządowych w 2006 roku w województwie zachodniopomorskim, w: Wybory samorządowe 2006 w województwie zachodniopomorskim. W oczach studentów II roku politologii i europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, ISBN 978-83-89341-51-8, Szczecin 2007, s. 7-26.
• P. Chrobak, Pionierski fotograf – Stanisław Dowlasz, w: Kronika Szczecina 2006,           pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-48-8, Szczecin 2007, s. 171-175.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe 2006 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2006,  pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-48-8, Szczecin 2007, s. 197-216.
• P. Chrobak, W Szczecinie jest taki dom... Przyczynek do losów szczecińskich kominiarzy, w: Kronika Szczecina 2007, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-57-0, Szczecin 2008, s. 151-159.
• P. Chrobak, Wybory parlamentarne w 2007 roku w okręgu szczecińskim, w: Kronika Szczecina 2007, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-57-0, Szczecin 2008, s. 239-254.
• P. Chrobak, Wybory 2007 do rad osiedli w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2007, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-57-0, Szczecin 2008, s. 271-278.
• P. Chrobak, Wybory parlamentarne 2007 w skali kraju, w: Wybory Parlamentarne 2007 w województwie zachodniopomorskim w oczach studentów II roku Politologii i Europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, ISBN 978-83-7241-698-8, Szczecin 2008, s. 12-43.
• P. Chrobak, Preferencje polityczne studentów II roku Instytutu Politologii i Europeistyki US, w: Wybory Parlamentarne 2007 w województwie zachodniopomorskim w oczach studentów II roku Politologii i Europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, ISBN 978-83-7241-698-8, Szczecin 2008, s. 145-150.
• P. Chrobak, Bibliografia za lata 1989-2008. Wybór, w: Wybory Parlamentarne 2007 w województwie zachodniopomorskim w oczach studentów II roku Politologii i Europeistyki US, pod red. P. Chrobaka, ISBN 978-83-7241-698-8, Szczecin 2008, s. 151-174.
• P. Chrobak, Wybory parlamentarne 2001 w okręgu szczecińskim w świetle „Kuriera Szczecińskiego”, w: Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, pod red. J. Kani, ISBN 978-83-87561-27-7, Szczecin 2008, s. 97-116.
• P. Chrobak, Bibliografia dotycząca III części „Pomorza militarnego”, w: Pomorze militarne III. Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim, pod red. K. Kozłowskiego i A. Wojtaszaka, ISBN 978-83-89341-62-4, Szczecin 2009, s. 383-387.
• P. Chrobak, Rozwój szczecińskiej spółdzielczości w latach 1945-1946 w świetle sprawozdań Narodowego Banku Polskiego, w: Kronika Szczecina 2008, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-65-5, Szczecin 2009, s. 113-122.
• P. Chrobak, Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2008 roku, w: Kronika Szczecina 2008, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-65-5, Szczecin 2009, s. 239-269.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe w powiecie drawskim w latach 2002 i 2006, w: Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. E. Krasuckiego, ISBN 978-83-61233-80-0, Szczecin 2010, s. 157-183.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe w Kołobrzegu w latach 2002-2006, w: Kołobrzeg i okolice poprzez wieki. Studia i szkice, pod red. R. Ptaszyńskiego, ISBN 978-83-61233-96-1, Szczecin 2010, s. 389-408.
• P. Chrobak, Preferencje wyborcze mieszkańców Pomorza Zachodniego w III RP, w: Dziesięć lat województwa zachodniopomorskiego (1999-2008). Wybrane problemy, pod red. L. Bąbolewskiego i K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-87879-82-2, Szczecin 2010, s. 115-136.
• P. Chrobak, Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Szczecinie, w: Kronika Szczecina 2009, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-70-9, Szczecin 2010, s. 225-240.
• P. Chrobak, Kalendarium najważniejszych wydarzeń za 2009 rok, w: Kronika Szczecina 2009, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-70-9, Szczecin 2010, s. 259-287.
• P. Chrobak, Kupcy szczecińscy w latach 1945-1949 w świetle materiałów archiwalnych, w: Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, pod red.  W. Łazugi i S. Paczosa, ISBN 978-83-62196-13-5, Poznań 2010, s. 433-447.
• P. Chrobak, Szczecińskie podziemne obiekty militarne z okresu drugiej wojny światowej, w: Pomorze militarne IV. Z historyczną tradycją do Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, pod red. K. Kozłowskiego i A. Wojtaszaka, ISBN 978-83-89341-74-7, Szczecin 2011, s. 117-146.
• P. Chrobak, Kampanie wyborcze w szczecińskich dziennikach – rok 2010, w: Media lokalne w Szczecinie. Raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie w 2010 roku, pod red. J. Kani i R. Cieślaka, ISBN 978-83-7241-827-2, Szczecin 2011, s. 190-221.
• P. Chrobak, System wyborczy w Polsce i na Ukrainie po 1989 roku, w: Partnerstwo Wschodnie w kontekście europejskich aspiracji Ukrainy. Dylematy międzynarodowe i systemowe, pod red. M. Żurka, ISBN 83-923030-3-2, Szczecin 2011, s. 147-166.
• P. Chrobak, Wybory Prezydenta RP oraz władz samorządowych w Szczecinie w 2010 roku, w: Kronika Szczecina 2010, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-84-6, Szczecin 2011, s. 47-58.
• P. Chrobak, Kalendarium najważniejszych wydarzeń w Szczecinie 2010 roku, w: Kronika Szczecina 2010, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-84-6, Szczecin 2011, s. 195-231.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe w Szczecinie w latach 1990-2010, w: Pierwsze dwadzieścia lat demokratycznego samorządu w Szczecinie (1990-2010). Suplement do Kroniki Szczecina 2010, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-85-3, Szczecin 2011, s. 63-107.
• P. Chrobak, V-2 – cudowna broń Hitlera?, w: Pomorze militarne V. Z dziejów militarnych Pomorza Zachodniego. Studia i materiały, pod red. K. Rosiaka, H. Walczaka i A. Wojtaszaka, ISBN 978-83-89341-83-9, Szczecin 2011, s. 133-153.
• P. Chrobak, Cudowna broń V1 – nowa nadzieja Luftwaffe?, w: „Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy...” Studia o służbach specjalnych, wojnie i bezpieczeństwie Polski, Europy i świata, pod red. A. Aksamitowskiego i P. Zając, ISBN 978-83-7518-407-5, Szczecin 2012, s. 195-218.
• P. Chrobak, Wpływ Służby Bezpieczeństwa SS na funkcjonowanie III Rzeszy do wybuchu II wojny światowej, w: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość Materiały i Studia, Tom I, pod red. A. Krzaka i D. Gibas-Krzak, ISBN 978-83-62345-80-9, Szczecin – Warszawa 2012, s. 241-259.
• P. Chrobak, Pomorze Zachodnie w ogólnopolskich programach partii politycznych, w: Polityka i media – zapiski powyborcze 2011, pod red. M. Drzonka, ISBN 978-83-62977-40-6, Kraków 2012, s. 137-152.
• P. Chrobak, Preferencje polityczne mieszkańców Pomorza Zachodniego w referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2003 roku oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku na tle kraju, w: Od polinizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego, pod red. M. Machałek, J. Macholaka i E. Włodarczyka, ISBN 978-83-89341-88-4, Warszawa-Szczecin 2012, s. 523-552.
• P. Chrobak, Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2011 roku, w: Kronika Szczecina 2011, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-90-7, Szczecin 2012, s. 243-283.
• P. Chrobak, Analiza wyborów do rad osiedli w Szczecinie z lat 2003, 2007 i 2011, w: Kronika Szczecina 2011, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-90-7, Szczecin 2012, s. 73-85.
• P. Chrobak, Wybory parlamentarne w 2011 roku w Szczecinie na tle województwa zachodniopomorskiego, w: Kronika Szczecina 2011, pod red. K. Kozłowskiego, ISBN 978-83-89341-90-7, Szczecin 2012, s. 231-241.
• P. Chrobak, Wybory prezydenta RP w latach 1990-2010, w: Suweren – zwierzchnik – reprezentant państwa. Głowa państwa w polskiej współczesnej refleksji politycznej, pod red. R. Ptaszyńskiego i T. Sikorskiego, Wydawnictwo Sejmowe, ISBN 978-83-7666-176-6, Warszawa 2013, s. 223-284.

 

5. Artykuły  naukowe
     Tytuł artykułu, czasopismo naukowe, nr, rok, strony
• P. Chrobak, Próba podsumowania IV kadencji Rady Miasta Szczecina w latach 2002-2006, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 4, ISSN 0552-4245, Szczecin 2007, s. 127-152.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe w 2006 roku w Szczecinie oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 1, ISSN 0552-4245, Szczecin 2008, s. 25-57.
• P. Chrobak, Wokół wyborów parlamentarnych w 2007 roku w województwie zachodniopomorskim, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 3, ISSN 0552-4245, Szczecin 2008, s. 113-145.
• P. Chrobak, Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Szczecina. Geneza, przebieg, wyniki, w: Zeszyty Naukowe nr 481 „Acta Politica” nr 20, ISSN 1640-6818, ISSN 0860-0617, Szczecin 2009, s. 145-164.
• P. Chrobak, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2006 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 1, ISSN 0552-4245, Szczecin 2010, s. 35-70.
• P. Chrobak, Wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 13 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 2, ISSN 0552-4245, Szczecin 2010, s. 41-70.
• P. Chrobak, O. Śliwowska, Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004-2008, Zeszyty Naukowe „Acta Politica”, Nr 23, ISSN 1640-6818, ISSN 0867-0617, Szczecin 2010, s. 173-188.
• P. Chrobak, Polska scena wyborcza w kraju i regionie zachodniopomorskim w latach 1989-2007, w: Samorząd Województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998-2008,  „Zeszyty Naukowe” Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, zeszyt 1, ISBN 978-83-88044-29-8, Szczecin 2010, s. 54-75.
• P. Chrobak, Wybory Prezydenta RP w 2010 roku w kraju i województwie zachodniopomorskim, w: „Przegląd Zachodniopomorski”, zeszyt 1, ISSN 0552-4245, Szczecin 2012, s. 87-127.
• P. Chrobak, Systemy wyborcze na ziemiach polskich od II do III Rzeczypospolitej, w: Zeszyty Naukowe „Acta Politica”, Nr 24, ISSN 1640-6818, ISSN 0867-0617, Szczecin 2012, s. 101-119.
• P. Chrobak, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku, w: „Edukacja Humanistyczna”, nr 2, ISSN 1507-4943, Szczecin 2012, s. 149-167.

 

6. Recenzje i omówienia
     Tytuł recenzji, czasopismo naukowe, nr, rok, strony
• P. Chrobak, Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością. Studia i materiały, pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Marka Cupryjaka, w: „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2, 2013, s. 91-96.

7. Ekspertyzy i analizy zlecone
       Tytuł ekspertyzy, instytucja zlecająca, rok


8. Granty  badawcze (krajowe i zagraniczne)
Tytuł grantu, instytucja zlecająca lub program wsparcia, lata realizac

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.