prof. dr hab. Andrzej Furier

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęcił walce Gruzinów o niepodległość w XIX i XX w. W latach 1987-1991 przebywał na stypendium doktoranckim w Gruzji, gdzie w 1991 r. obronił rozprawę doktorską poświęconą pobytowi Polaków na Kaukazie w XIX i na początku XX w. Opiekunem naukowym dysertacji był profesor Uniwersytetu Tbiliskiego – Akaki Surguladze. Po powrocie do kraju podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1991 i 1995 przeprowadził samodzielnie badania terenowe w Gruzji i Armenii, które miały na celu określenie stanu świadomości narodowej i historycznej tamtejszej inteligencji. Ich wyniki zostały opublikowane i wykorzystane podczas pisania rozprawy habilitacyjnej Droga Gruzji do niepodległości (Poznań 2000). Po przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w UAM (2001) podjął pracę w Uniwersytecie Szczecińskim. Kontynuował badania wschodoznawcze, wyjeżdżając wielokrotnie na Kaukaz Południowy. Do publikacji na temat gruzińskiej historii i polskiej obecności na Kaukazie dołączyły artykuły z zakresu stosunków międzynarodowych. Widoczne w publikacjach poszerzanie pola badawczego doprowadziło do zainteresowania się wschodnim wymiarem integracji europejskiej – od Ukrainy i Gruzji po Azerbejdżan. Osobną uwagę udzielono problemom europejsko-azjatyckiej wymiany kulturowej na Kaukazie i na terenach nad Morzem Kaspijskim i Czarnym. Podczas wyjazdu badawczego do Tbilisi w 2007 r. zebrano materiały na temat życia religijnego polskiej kolonii w Gruzji w XIX w. Dorobek naukowy tworzy ponad 200 publikacji naukowych, w tym prawie połowę stanowią artykuły. Autor dziesięciu książek (w tym osiem monografii). Ostatnia książka, Polacy w Gruzji (Warszawa 2009), została nagrodzona przez „Przegląd Wschodni” w kategorii najlepsza książka o Polakach na Wschodzie w 2009 roku. Stanowiła podstawę złożenia wniosku o nadanie tytułu profesorskiego (wręczenie nominacji 2010 r.). Obecnie kierownik Zakładu Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Politologii i Europeistyki US.

Książki

 • Kraj Zakaukaski w relacjach dyplomatów II Rzeczypospolitej, Poznań 1999

 • Droga Gruzji do niepodległości, Poznań 2000

 • Józef Chodźko (1800-1881). Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001

 • Od Platona do Webera. Wybór tekstów źródłowych z historii myśli społecznej i socjologicznej, Szczecin 2002

 • Dekada Jelcyna. Uwarunkowania przemian politycznych i społecznych w Rosji 1991-2000, Szczecin 2003

 • Kaukaz w dobie globalizacji, Poznań 2005

 • „Pomarańczowa rewolucja” – szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej, Szczecin 2006

 • Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie, Szczecin 2008

 • Polacy w Gruzji, Warszawa 2009

 • Kaukaz między Morzami Czarnym i Kaspijskim, Szczecin 2011

 • Z kart historii Lubasza, Poznań 2012

 • Zdzisław Orłowski (1892-1982). Powstańcze wspomnienia, Szczecin 2014

 • Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015

 • Praca dyplomowa w pięciu krokach, Szczecin 2016

 • Ukraina - czas przemian po rewolucji godności, Poznań 2017

 • Powstaniec i obywatel z Wielkopolski - Zdzisław Orłowski, Poznań 2018

Więcej informacji na stronie pracownik.usz.edu.pl/andrzejfurier/

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.