Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » 25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania.

25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania.

W dniu 26 maja 2015 r. Instytutu Politologii i Europeistyki wraz z partnerami organizuje konferencję naukowa  "25 lat samorządu z perspektywy Szczecina. Doświadczenia i wyzwania."

W roku 2015 przypada 25 rocznica odrodzenia idei samorządu terytorialnego w Polsce. Jest to zatem doskonały moment do podjęcia dyskusji na temat kondycji władz samorządowych, i czynników determinujących aktywność społeczności lokalnych. W przeddzień pierwszych wyborów samorządowych z 1990 r. tj. 26 maja odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem zarówno przedstawicieli środowiska naukowego, jak samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów, publicystów i dziennikarzy. Konferencja naukowa będzie miała miejsce w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej (kampus Wydziału Humanistycznego). Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

Reforma ustroju terytorialnego rozpoczęła się od ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Osiem lat później wdrożono trójstopniowy podział terytorialny państwa wraz z ustawami pomocniczymi o samorządzie powiatu z 5 czerwca 1998 r. i województwa z 5 czerwca 1998 r. Autorami pakietu ustaw byli senatorowie Jerzy Regulski i Jerzy Stępień. Reformy samorządowe były kamieniem milowym w przełamaniu pięciu monopoli PRL: politycznego – dzięki wolnym wyborom; władzy – decentralizacja władzy na rzecz samorządów; własności – przekazanie majątku państwowego samorządom; finansów – usamodzielnienie się gmin od budżetu państwa; pracy – samorządy zatrudniają własnych urzędników niezależnie od administracji państwowej. Dziś w Polsce funkcjonuje 2478 gmin (1563 gmin wiejskich, 611 gmin miejsko-wiejskich oraz 304 gmin miejskich), 380 powiatów (w tym 314 powiatów ziemskich oraz 66 miast na prawach powiatów) i 16 województw.

Proces transformacji ustrojowej zainicjowany w Polsce w 1989 roku zadecydował o nowym obliczu funkcjonowania samorządu terytorialnego. 25 lat od zainicjowania reformy samorządowej to czas wyzwań związanych z wdrażaniem reguł samorządności w warunkach kształtującej się rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Wprowadzony model samorządu terytorialnego w wielu aspektach upodmiotowił społeczności lokalne stwarzając im szansę na samo decydowanie o rozwoju najbliższego otoczenia. Czy jest to rzeczywiście odczuwalne? Pytaniu temu poświęcona zostanie debata pt. „25 lat reformy czy samorządności w Polsce?

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.