Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Konferencja naukowa "Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski"

Konferencja naukowa “Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski”

W dniach 13-14 listopada 2013 r. w Instytucie Politologii i Europeistyki odbyła się konferencja naukowa "Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski".

Udział w konferencji wzięło wielu wybitnych naukowców i praktyków z terenu całej Polski. Swoje wystąpienia wygłosili pracownicy m.in. Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Zachodniego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Organizatorami konferencji był Instytut Politologii i Europeistyki, rocznik "Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecasts", Stowarzyszenie Media Dizajn oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. Organizację konferencji wsparło w roli partnera Polskie LNG S.A. Kierownikiem konferencji był dr hab. Jarosław J. Piątek, prof. US i jednocześnie kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Strategii Europejskiej w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś pozostałymi członkami komitetu organizacyjnego: dr Renata Podgórzańska, dr Tomasz Czapiewski, mgr Mariusz Sikora oraz w roli sekretarza konferencji – mgr Sylwia Serwońska.

Celem konferencji było promowanie wiedzy na temat rozwoju Terminalu LNG oraz debata nad społeczno-politycznym kontekstem realizowanego projektu. Inwestycja spółki Polskie LNG S.A. polegają na budowaniu i eksploatacji terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie, nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Terminal wpisuje się w unijne działania dotyczące dywersyfikacji źródeł energii, ale również będzie praktycznym zastosowaniem wprowadzenia przyjaznego środowisku źródła energii.

W opinii organizatorów konferencja osiągnęła zamierzone cele. W jednym miejscu udało się zgromadzić specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa energetycznego z całej Polski. Wymiana myśli i koncepcji miała twórczy charakter, a wygłoszone referaty oraz żywa dyskusja przyczynią się do lepszego zrozumienia znaczenia budowy Terminalu LNG w Świnoujściu, zarówno z perspektywy regionu, jak i państwa. Należy mieć nadzieję, że konferencja stanie się początkiem trwałej i regularnej współpracy między naukowcami i uczelniami w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Warto docenić też wsparcie dla organizacji konferencji ze strony Polskiego LNG S.A – działanie to mieści się w ramach procesu Dialogu Społecznego realizowanego przez spółkę z dużymi sukcesami od dłuższego czasu.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.