Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Relacja foto z konferencji TERRORYZM, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I INNE ZAGROŻENIA W WYMIARZE ...

Relacja foto z konferencji TERRORYZM, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I INNE ZAGROŻENIA W WYMIARZE ...

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:

TERRORYZM, PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I INNE ZAGROŻENIA W WYMIARZE GLOBALNYM I LOKALNYM


która odbędzie się 17 listopada 2016 roku w Szczecinie.
 

Celem Konferencji jest doskonalenie struktur zarządzania kryzysowego w państwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na ataki terrorystyczne oraz przedstawienie roli i zadań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w państwie.

Służby wywiadu, kontrwywiadu i innych instytucji odgrywają jedną z wiodących ról w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Ich ranga wzrosła wraz z pojawieniem się nowych zagrożeń, takich jak np. terroryzm.

Istotne wyzwanie w zakresie przeciwdziałania niebezpiecznym zjawiskom stanowi edukowanie społeczeństwa w zakresie właściwych postaw w sytuacji zagrożeń.

 

ORGANIZATORZY

 

Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Studenckie Koło Naukowe „Human Security”

 

Panele tematyczne:

Prawne podstawy walki z terroryzmem i przestępczością
Dowodzenie i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w ujęciu interdyscyplinarnym
Prewencja i inne obszary zagrożeń

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.