Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.”

Zakład Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Problemy bezpieczeństwa z perspektywy europejskiej w XXI w.”

Konferencja odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r.  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

Celem konferencji jest rzeczowa wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań dotycząca problemów bezpieczeństwa w perspektywie europejskiej, w ujęciu międzynarodowym, państwa narodowego, regionalnym i lokalnym. Nową jakością w sferze bezpieczeństwa stał się upadek reżimów w krajach Bliskiego Wschodu,  zbrodnie popełniane przez ISIS oraz wojna w Syrii, której efektem jest radykalny wzrost liczby uchodźców. Procesy te spowodowały nie tylko zmianę orientacji i samej struktury społeczeństwa, lecz także spowodowały całkowite przeorientowanie postrzegania problemu bezpieczeństwa europejskiego. W kontekście takich zagrożeń można wyrazić przekonanie, że problematyka bezpieczeństwa widziana z perspektywy europejskiej przynosi bardzo różnorodny materiał badawczy, stanowiący bogate źródło analiz nie tylko dla politologów i badaczy bezpieczeństwa, ale także dla historyków, socjologów i filozofów.

                Tematyka konferencji, informacje o zgłoszeniu, opłatach oraz publikacji pokonferencyjnej znajdują się na stronie internetowej http://bezpieczenstwo.whus.pl/. Zapraszamy do kontaktu z organizatorami za pośrednictwem adresu e-mail: bezpieczenstwo@whus.pl.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.