Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

19 stycznia 2013 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Politologii i Europeistyki odbędą się okręgowe eliminacje LIV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W zawodach okręgowych wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego – finaliści etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego jest organizatorem zawodów okręgowych, z ramienia Komitetu Głównego Olimpiady. Tematem przewodnim LIV edycji Olimpiady jest Kultura w życiu społecznym.
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest organizowana corocznie. Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, który ma siedzibę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki US już piąty raz jest jej współorganizatorem, organizuje zawody okręgowe Olimpiady na poziomie województwa zachodniopomorskiego.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe: I stopień – szkolny (w szkołach ponadgimnazjalnych); II stopień – okręgowy; III stopień – centralny.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.