Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - LV edycja

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - LV edycja

18 stycznia 2014 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, w Instytucie Politologii i Europeistyki odbędą się okręgowe eliminacje LV edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W zawodach okręgowych wezmą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego – finaliści etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego jest organizatorem zawodów okręgowych, z ramienia Komitetu Głównego Olimpiady. Tematem przewodnim LV edycji Olimpiady jest Dziesięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 

Tegoroczne zawody w Instytucie Politologii i Europeistyki są współorganizowane z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza oraz współorganizacją i dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Eliminacje okręgowe patronatem honorowym objęli także: - Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski. - Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecin. - Maria Borecka, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Oprócz tego Kuratorium Oświaty w Szczecinie ufundowało nagrody rzeczowe finalistom zawodów okręgu zachodniopomorskiego. Zawody objęli patronatem honorowym oraz ufundowali nagrody finalistom: - Joachim Brudziński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - Leszek Dobrzyński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - Marek Gróbarczyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego. - Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego. - Grzegorz Napieralski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. - Sławomir Nitras, Poseł do Parlamentu Europejskiego - Renata Zaremba, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski –przewodniczący, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski – dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki US, dr Liana Hurska-Kowalczyk – sekretarz, mgr Dorota Kowalewska i mgr Sylwia Serwońska – zastępcy sekretarz oraz dr hab. Łukasz Tomczak. Natomiast skład komisji egzaminacyjnej stanowić będą: dr Janusz Jartyś, dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dr Marcin Orzechowski, dr Monika Potkańska, dr Artur Staszczyk.

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.