Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Relacja z etapu okręgowego II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Relacja z etapu okręgowego II edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

8 grudnia 2017 roku w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego odbył etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Przedsięwzięcie otrzymało Mecenat Miasta Szczecin. Wsparcia udzielił RODM w Szczecinie. W organizację Olimpiady zaangażowała Agencja Mienia Wojskowego Oddział Szczecin, a także Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności to inicjatywa edukacyjna konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z nich jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator Olimpiady w województwie zachodniopomorskim. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uroczystego otwarcia II etapu zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dokonała Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US oraz dr Tomasz Czapiewski wicedyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki. Głos zabrał również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mgr Mariusz Sikora oraz przedstawiciel RODM Pan Grzegorz Czarnecki.

Do drugiego etapu zawodów okręgowych zakwalifikowało się 27 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Drugi – okręgowy etap – odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. W oparciu o wyniki testu wyłoniono 10 finalistów, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych.

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.