Strona główna » O wydziale » Instytuty » Instytuty » Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie » Wydarzenia » Relacja z Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Relacja z Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

9 grudnia 2016 roku w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego odbył etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk. Mecenat nad tym przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Partnerem Strategicznym zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności została  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. W organizację przedsięwzięcia zaangażował się Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni oraz 12 Brygada Zmechanizowana.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności to nowa inicjatywa edukacyjna konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z nich jest Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizator Olimpiady w województwie zachodniopomorskim. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uroczystego otwarcia II etapu zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności dokonała Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US. Głos zabrał również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mgr Mariusz Sikora.

Do drugiego etapu zawodów okręgowych zakwalifikowało się 23 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Drugi – okręgowy etap – odbywał się jednocześnie w 16 uczelniach na terenie kraju i polegał na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. W oparciu o wyniki testu wyłoniono 10 finalistów, którzy zakwalifikowali się do zawodów centralnych. Pierwsze miejsce zdobył uczeń z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach Michał Maczyszyn. W gronie finalistów znaleźli się ponadto uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie, Zespołu Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie, Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Technikum Zawodowego w Zdrojach, VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, VII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,  Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu Pomorskim.

Zawody centralne  odbędą się one Warszawie w dniach 24–25 marca 2017 r.  

Uczestnicy zawodów okręgowych mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz uzbrojenia i wyposażenia Drużyny Piechoty 12 Brygady Zmechanizowanej. Aktywnością wykazali się studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Bezpieczeństwa Narodowego, którzy wspomagali organizację zawodów.   

Zdjęcia

Komentarze niedostępne dla tego wpisu kanału.